Gå direkt till innehållet

Verksamhetsstället i Karleby flyttar och växer

Efter att länge ha varit verksamt i trånga utrymmen fick Österbottens Cancerförenings verksamhet i Mellersta Österbotten flytta till nya, större utrymmen. Nya utrymmen finns i samma byggnad som de gamla, på adressen Mannerheimsplatsen 5, andra våningen. Förutom två arbetsrum finns även ett stort rum där olika grupper med frivilligarbetare kan ha sina träffar. Klubben i Mellersta Österbotten tog hand om flytten som talkojobb.

 

-Vi är glada över att äntligen få ordentliga utrymmen där vi kan betjäna vår tyvärr ständigt växande kundkrets, berättar sjukskötare Maria Heikkilä-Nyman.

Samtidigt stärktes personalen på byrån i Karleby: Ulrika Österblad anställdes som en ny rådgivningsskötare i augusti. På hennes ansvar är nu rådgivning, stöd och rehabilitering av cancerpatienter i Mellersta Österbotten. Ulrika har tidigare jobbat som sjukskötare på Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. Maria Heikkilä-Nyman som tidigare skött arbetsuppgiften byter uppgifter inom föreningen och börjar ha hand om koordineringen av frivilligarbete. Som tredje anställda imon föreningen på Mellersta Österbottens område är Monika Kolppanen, palliativ sjukskötare.

 

Under Cancerföreningen finns flera aktiva klubbar på området, av vilka Keski-Pohjanmaan osasto med Terhi Kniivilä-Kupila som ordförande och Karlebynejdens svenska cancerförening med Britt-Marie Sahlberg som ordförande, är mest anmärkningsvärda. Föreningen erbjuder alla cancerpatienter samt deras anhöriga stöd, kunskap och rehabilitering, så att de kan leva ett gott liv trots cancer. Som en skild service på området är palliativ hemsjukvård, som finansieras till stor del av medel som föreningens frivilliga samlar ihop.

 

-Verksamheten i Karlebytrakten är aktivt och även det talar för att stärka verksamhetsstället, säger föreningens verksamhetsledara Markku Suoranta.

Vi kommer att ordna Öppet hus senare i höst, så folk får komma ock bekanta sig med våra nya utrymmen.

 

Tilläggsinformation:

verksamhetsledare Markku Suoranta

Tel: +358 10 843 6005 – email: markku.suoranta@botniacancer.fi