Gå direkt till innehållet

Världscancerdagen 4.2

Yrkeskunniga inom sjukvård, forskare och representanter för patientorganisationer i 20 europeiska länder har gått ihop för att med gemensamma krafter förbättra vårdresultaten och cancerpatienternas livskvalitét. Finlands Cancerförening representeras av generalsekreterare Sakari Karjalainen.

Målsättningen för år 2035 är att 70 % av de europeiska cancerpatienterna ska vara vid liv ännu tio år efter diagnosen. I Finland är siffran idag 64 % för kvinnor och 61 % för män.

Cancer är ännu den vanligaste dödsorsaken i världen. WHO:s internationella cancerforskningsinstitut (IARC) förutspår att 21,7 miljoner människor insjuknat i cancer år 2030.

Cancerforskningen och cancerbehandlingarna har under de senaste 40 åren tagit stora kliv framåt, och man kan fråga sig om cancer längre är en dödlig sjukdom år 2035?

Flera födelsedagar för alla

Varje finländare kan ta ansvar för sin egen hälsa och samtidigt minska risken för att insjukna i cancer. På Världscancerdagen, lördagen den 4.2, passar det bra att fatta beslut om den personliga hälsan, t.ex. genom att börja motionera, hålla en vit månad eller varför inte starta ett rökfritt och nikotinfritt fortsatt liv.

Dela med dig av ditt beslut på sociala medier med hashtagen #wecan #Ican #vikan och hjälp oss att sprida Världscancerdagens tema.