Gå direkt till innehållet

Våran Monika Kolppanen är jubileumssjukskötare!

Österbottens Cancerförenings sjukskötare, Monika Kolppanen, med ansvar för palliativ hemvård i Mellersta Österbotten, har utsetts av  Sjuksköterskeföreningen i Finland rf, som Jubileumssjukskötare.  Monika blev uppmärksammad fredagen den 23 mars i Helsingfors, tillsammans med fem andra utsedda Jubileumssjukskötare.

Monika har arbetat som palliativskötare sedan 2004 för Österbottens Cancerförening.
Precis som våra andra palliativa skötare är Monika Kolppanens arbete är ett praktiskt arbete. Hon går till patienterna för att behandla dem i sina hem när botande behandlingar övergår till symptomatisk behandling. Förutom den egentliga omvårdnaden omfattar sjukskötarens arbete psykiskt stöd till patienter och deras anhöriga.
Det har varit möjligt med palliativ vård i Karleby-Kronoby-området, tack vare stöd från våra lokala klubbar och avdelningar.