Gå direkt till innehållet

Valutskottets meddelande 2023

Ärade klubbordförande 

 

Till kännedom: Alla medlemmar i Österbottens cancerförening!

Valutskottet i Österbottens Cancerförening förbereder valet av medlemmar till Österbottens Cancerförening rf:s styrelse, vilket sker på höstmötet som hålls 23.11.2023

Valutskottet ber klubbar skicka sina förslag på person till styrelsen senast 15.10.2023 kl. 15.30. Nedan är en förteckning av styrelsens medlemmar, där medlemmar i tur att avgå har noterats. En del av de avgående medlemmarna kan föreslås för en ny treårsperiod.

 

ORDINARIE MEDLEMMAR i tur att avgå

 

Kari Alasaari, Lapua, ordförande för Eppulit klubben för barncancerfamiljer, kan inte väljas på nytt som ordinärie medlem

Kaarina Höykinpuro, Alajärvi, stödperson för anhöriga, kan inte väljas på nytt som ordinärie medlem

Eija Laulaja, Jalasjärvi, stödperson och ordförande i klubb, kan väljas på nytt som ordinärie medlem

Terhi Kniivilä-Kupila, Kokkola, stödperson och ordförande i klubb, kan väljas på nytt

 

 

SUPPLEANTER i tur av avgå

–              Kaija Kiviluoma, Kuortane, stödperson och ordförande i klubb, kan väljas på nytt

 

Förslagen lämnas åt  valutskottets sekreterare senast 15.10.2023 per epost markku.suoranta@botniacancer.fi

 

Till valutskottet år 2023-24 hör representanter från Alavuden seudun Syöpäosasto , Ismo Hoskari samt från Karlebynejdens svenska cancerklubb Berit Haga. Marianne Buss (valutskottets ordförande) och Aino Pihlajamäki har lottats ut att representerar styrelsen.

Alla våra medlemmar kan påverka kandidatuppställningen genom avdelningarna och klubbarna (Kontaktuppgifter här) eller genom att delta i höstmötet 23.11.2023

 

På valutskottets vägnar

 

Markku Suoranta

valutskottets sekreterare