Gå direkt till innehållet

Valutskottets meddelande 2022

Ärade klubbordförande 

 

Till kännedom: Medlemmarna i vår cancerförening!

Valutskottet i Österbottens Cancerförening förbereder valet av medlemmar till Österbottens Cancerförening rf:s styrelse, vilket sker i höstmötet som hålls 24.11.2022

Valutskottet ber avdelningarna skicka sina förslag på person till styrelsen senast 30.9.2022 kl. 15.30. Nedan är en förteckning av styrelsens medlemmar, där medlemmar i tur att avgå har noterats. En del av de avgående medlemmarna kan föreslås för en ny treårsperiod.

 

ORDFÖRANDE

Primärskötare Aino Pihlajamäki, Kristinestad – i tur att avgå, kan väljas på nytt

 

ORDINARIE MEDLEMMAR 

Expert Christer Strömbäck, Vaasa, – i tur att avgå, kan inte väljas på nytt som ordinärie medlem

Sjukskötare Eva-Maria Strömsholm, Karleby, – i tur att avgå, kan inte väljas på nytt som ordinärie medlem

Onkolog Timo Ala-Luhtala, Seinäjoki, i tur att avgå, kan inte väljas på nytt som ordinärie medlem

Jordbruksföretagare Pentti Haapala, i tur att avgå, kan inte väljas på nytt som ordinärie medlem

 

SUPPLEANTER

Överskötare Marianne Buss, Vasa, – i tur att avgå, kan inte väljas på nytt som suppleant

Trafikidkare Ismo Pajuluoma, Seinäjoki, – en ny suppleant måste väljas istället

Pensionär Yrjö Hakala, Kauhajoki, – i tur att avgå, kan inte väljas på nytt som suppleant

 

Förslagen lämnas åt  valutskottets sekreterare senast 30.9.2022 per epost markku.suoranta@botniacancer.fi

 

Till valutskottet år 2021-22 hör representanter från Alajärven Syöpäosasto , Jorma Etula (ordförande) samt från Finlandssvenska Cancergruppen, Pernilla Wikström (inte närvarande på mötet). Heidi Bengts och Kari Alasaari representerar styrelsen.

Alla våra medlemmar kan påverka kandidatuppställningen genom avdelningarna och klubbarna (Kontaktuppgifter här) eller genom att delta i höstmötet 24.11.

 

På valutskottets vägnar

 

Markku Suoranta

valutskottets sekreterare