Gå direkt till innehållet

Tiden för solskydd har börjat

Våren, och snart också sommaren, är här. Till den här tiden hör det härliga ljuset – solen, som vi alltid borde njuta av med eftertanke. I vår cancerförening är vi oroliga för ökningen av hudcancer och påminner därför er nu:

Tiden för solskydd har börjat – senast nu.

Det bästa skyddet mot den ultravioletta strålningen, alltså UV-strålningen, ger skugga, kläder och kräm. Det finns orsak att skydda sig mot UV-strålning då UV-indexet är 3 eller högre. I Finland är UV-strålningen som starkast på sommaren kl. 10-17. Molnigt väder skyddar inte heller från UV-strålningen, upp till 90% av strålningen kan tränga igenom ett tunt moln. Man kan kontrollera UV-indexet på Meteorologiska Institutets sidor Meteorologiska institutet

Huden glömmer inte UV-strålningen den fått, utan strålningens effekter samlas i hudens minne under hela livet. Därför finns det orsak att undvika UV-strålningen också då det inte finns en direkt risk för att bränna sig. Speciellt för barn och unga är det viktigt att skydda sig. Utöver huden är också ögonen känsliga för UV-strålning.

Solskyddets minneslista

  1. Jag söker mig till skuggan
  2. Jag skyddar mig med kläder och använder hatt
  3. Jag använder solkräm, vars solskyddsfaktor är minst 30
  4. Jag skyddar mina ögon med solglsögon
  5. Undvik att vara i solen mitt i dagen sommartid då det är som varmast

Bild: Skydda dig mot solen, en guide. Cancerorganisationerna

 

Solhälsofrämjande information av Österbottens Cancerförening

Österbottens Cancerförening erbjuder mångsidig information om solskydd åt olika målgrupper:

Solskydd betonas framförallt åt utomhusarbetare, eftersom de utsätts för riklig UV-strålning i deras arbete. UV-strålningsdosen som en utomhusarbetare får från solljuset är 2-3 gånger större än hos en inomhusarbetare. Cancerföreningen erbjuder sol-guidning åt utomhusarbetare i städer, kommuner och församlingar, skolningen är möjlig att genomföra också på distans.

Barns solskydd vore viktigt att beakta i daghemmen. Man kan be oss om solskydds-guidning åt barn, där vi ger barn information om att skydda sig från solen genom sagor och funktionella övningar. Man bör lära barn att skydda sig från solen redan som små, så att vistelse i skuggan, täckande kläder och solglasögon samt användningen av solkräm blir normala vanor. Vi erbjuder också skolning i hur solskydd borde beaktas i daghemsmiljön åt daghemspersonal.

Hudgranskningsverksamheten fungerar året om med tidsbokning i Vasas, Seinäjokis och Karlebys verksamhetspunkter. Man kan boka tid elektroniskt på vår nätsida eller genom att ringa till verksamhetspunkten. Personen som kommer på granskning får alltid också information om solskydd. Födelsemärkesdagarna som ordnats i landskapens hälsocentraler har varit på paus på grund av Coronan, men verksamheten planeras fortsätta på hösten, såvida situationen tillåter.

 

Mera information om sol-guidning och verksamheten:

Sakkunnig inom hälsofrämjande arbete, hälsovårdare Lea Vinkanharju tel. 010 843 6003

 

Källor: Cancerorganisationernas informationssida om sol 12.5.2021

UV-säteilykausi on käynnissä, muista suojata ihosi | Syöpäjärjestöt (syopajarjestot.fi)