Gå direkt till innehållet

Temadagar om Rusmedel startade för Vasa 7:e klassare

Österbottens Cancerförening deltar tillsammans med andra aktörer i de årliga Rusmedelstalsdagarna för 7:e klassare i Vasa skolor. Olika missbruksteman ur ett förebyggande perspektiv diskuteras med 7:e klassare. Österbottens Cancerförenings sjukskötare Lea Vinkaharju har också deltagit i temadagen tidigare år och ser dem som ett mycket användbart verktyg för att sprida information till unga och stimulera till diskussion.

Ämnen för Rusmedelsdagen inkluderar: Nikotinprodukter, påståenden om rusmedel, cannabis och andra droger, Your Choices, alkohol och känslomässiga färdigheter. Unga får omfattande information om olika rusmedel och det diskuteras om effekterna av deras egna val.

”Mitt ämne är att diskutera och dela information om nikotinprodukter. Experiment med tobak och snus börjar vanligtvis i högstadiet och eftersom det kan kännas intressant och spännande och det kan finnas press från vänner att använda, är det en bra idé att diskutera dessa ämnen i god tid innan försöken. Experiment leder ofta till att användningen ökar lite i taget och då fastnar man lätt i en nikotinkrok. Snusmärken som används särskilt bland unga, har höga nikotinhalter och är därmed lätt beroendeframkallande”, säger Lea.

Unga människor känner inte så väl till symptomen på nikotinberoende och de tror att det går att sluta så fort de bestämt sig. Om den unge har använt tobak eller snus länge kan det vara utmanande att sluta. Det är bra att gå igenom dessa saker och ta fram rätt information om nikotinprodukter men också att uppmuntra unga människor som redan använder tobak eller snus att tänka på fungerande sätt att sluta. Ju tidigare detta kan åtgärdas, desto större är chansen att den unge blir av med nikotinprodukterna och därmed undviker skadliga hälsoeffekter senare. Redan i detta skede är det viktigt att satsa på förebyggande åtgärder.

 

Vårens första temadag om Rusmedel hölls i Variska skola

I år anordnades den första temadagen för 7:e klassare på Variska skola där ett hundratal elever fick omfattande information om rusmedel. Unga människor fick diskutera rusmedelsrelaterade frågor med temagruppsledare i små grupper. Att gruppen är liten möjliggör bättre diskussioner inom gruppen. Till temadagen hör även en föräldrakväll.

För nikotinprodukternas del visade det sej att unga hade en del fel information och snusandet ansågs vara ett bättre alternativ än rökning. Tobak var klart den mest kända och e-tobak minst. Undomarna sa att de sett användningen av snus och tobak i sin egna näromgivning, som vänner, hemma, mor- och farföräldrar och i en hobbymiljö. Ungdomarna var helt klart fundersamma över rökning bland nära och kära och varför tobak överhuvudtaget skulle få säljas eftersom det är skadligt för hälsan. Tillsammans funderade de också på vilka orsaker som brukar leda till att unga börjar röka eller snusa och vad de kan göra om de redan röker eller snusar. Det betonades att våga ha sin egen åsikt, så att man till exempel inte börjar på grund av grupptrycket, en riktigt smart reflektion från dessa unga.

 

Allt som allt en givande dag med dessa fantastiska ungdomar. Förhoppningsvis fick de bekräftelse på att göra hälsofrämjande val i framtiden!

 

Mera information:

Lea Vinkanharju

Expert inom hälsofrämjande

tel 050-5815860