Gå direkt till innehållet

Stop Cancer-insamlingen, som stoppades av coronautbrottet, startar igen

 

På grund av pandemirestriktionerna tvingades Österbottens Cancerförening avbryta sin Stop Syöpä – Stop Cancer -insamling genast då man kommit igång i februari. Ny tänker föreningen starta upp insamlingen igen, eftersom coronaläget har ökat cancerpatienternas utmaningar, och hotar de avgiftsfria tjänster som erbjuds.

Ett gott liv trots cancer är Cancerföreningens målsättning, även under coronatiden. Människor insjuknar i samma grad som förut, och situationen för den insjuknade och de närstående är precis lika allvarlig som tidigare. Utmaningarna är nu dock flera.

– Man kan rentav säga att coronan har lyft den insjuknades utmaningar till en ny nivå. Det är svårare att träffa anhöriga, man vågar kanske inte åka på undersökningar och behandlingar som förr, och den ekonomiska biten är tuff, säger Österbottens Cancerförenings verksamhetsledare Markku Suoranta.

Också Österbottens Cancerförening står inför ekonomiska realiteter. Läget är utmanande eftersom föreningens verksamhet och avgiftsfria tjänster för cancerpatienter och deras närstående har alltid grundat sig på en stark egen finansiering och medelsanskaffning, ”talkoanda”, och en vilja att göra något gott för dem i en svår livssituation. Insamlingen som körde igång i februari torkade dessvärre in på grund av coronarestriktionerna. Dessutom hotar STEA, som delar ut understöd från Veikkaus vinstmedel till tredje sektorns aktörer, att minska sin finansiering.

– Ifall inkomsterna minskar tvingas vi eventuellt att skära ner i tjänsteutbudet, permittera vår yrkespersonal eller till och med ta till uppsägningar. Därför startar vi upp Stop Cancer-insamlingen igen. Vi vänder oss till människor, företag och samfund, så att de än en gång räcker ut en hjälpande hand för att stöda Österbottens Cancerförenings verksamhet, vädjar Suoranta.

Insamlingsmålen för Österbottens Cancerförenings Stop Syöpä – Stop Cancer -insamling är enligt Suoranta de samma som under våren: Cancerpatienternas psykosociala och ekonomiska stöd, den palliativa hemsjukvården i regionerna, samt krisarbetet för cancerpatienter och deras anhöriga.

Ytterligare information:

Verksamhetsledare Markku Suoranta, tel. 0500 560 151
Föreningens ordförande Aino Pihlajamäki, tel. 050 522 8569

 

Österbottens Cancerförening är en patient- och hälsoorganisation grundad år 1956, vars uppgift är att förebygga cancer och stödja och rehabilitera cancerpatienter och deras närstående. Vi vill främja välbefinnandet hos både de insjuknade och deras närstående. Vi stöder även vetenskaplig cancerforskning. Föreningen är medlem i Cancerföreningen i Finland och en del av Cancerorganisationerna. Föreningen har verksamhet i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.