Gå direkt till innehållet

Skugga, kläder och solkräm skyddar mot UV-strålning

Den här våren har folk vistats utomhus mer än vanligt. Att röra sig ute är ett bra sätt att ladda batterierna och få omväxling i hemmatillvaron.

Det lönar sig att tänka på att även om det inte råder värmebölja, kan solen bränna huden som är ovan efter vintern. Är man utomhus bör man skydda sig mot UV-strålning. Strålningen är starkast kring midsommar. Man kan bränna sig också under molniga dagar, eftersom tunna molnslöjor nästan inte alls dämpar UV-strålningen.

– Endast ett tjockt och enhetligt molntäcke dämpar UV-strålningen betydligt, betonar forskare Kaisa Lakkala vid Meteorologiska institutet.

UV-indexet visar graden av skadlig UV-strålning från solen. Det är skäl att skydda sig från solen då indexet överskrider 3. UV-index över 3 kan uppmätas i Södra Finland redan i slutet av mars, och kan iakttas ännu i mitten av september.

– Under vackra sommardagar i maj-augusti överskrids UV-index 3 i Södra Finland klockan 10-17, säger Kaisa Lakkala.

Årets första dagar med stark UV-strålning inträffar i Finland ungefär två veckor innan midsommar. UV-strålningen är stark då indexet överskrider 6. Högsommarens UV-index varierar under molnfria dagar i Södra Finland mellan 5-7 och i Norra Finland mellan 4-6.

– Skugga, kläder och solkräm är lätta att komma ihåg för att skydda sig mot solstrålningen, berättar direktören för Cancerorganisationernas hälsoavdelning Juha Heino.

Man bör söka sig till skuggan mitt på dagen. Huden skyddas med lätta och lösa kläder, som kompletteras med en bredbrättad hatt och solglasögon. Solkräm bör användas på områden som inte skyddas med kläder.

Att bränna huden ökar risken för melanom

Hudmelanom är en snabbt ökande cancerform, vars förekomst har ökat med 20 procent under de två senaste femårsperioderna. Förekomsten av melanom ökar tydligt med åldern, och är vanligare bland kvinnor än bland män hos under 50-åringar, men vanligare hos män än kvinnor bland över 50-åringar. År 2018 insjuknade nära 900 män och strax under 800 kvinnor i melanom.

UV-strålningen utgör den största riskfaktorn för melanom, och med tillräckligt skydd kan man förebygga 90-95% av cancerfallen. Risken att insjukna är störst hos ljushyade personer som lätt bränner sig. Också skivepitelcancerfallen ökar snabbt.

Österbottens Cancerförening erbjuder solhandledning och granskning av hudförändringar

Österbottens Cancerförening erbjuder handledning i att skydda sig mot solen för bl.a. kommunernas och församlingarnas utearbetare under vårarna. Utearbetarna utsätter sig för UV-strålning i sitt arbete, och för dem är solskydd väldigt viktigt. Österbottens Cancerförening erbjuder föreläsningar i hur man skyddar sig mot solen, så att utearbetare kan arbeta säkert. Vi erbjuder också utbildning för övriga yrkesgrupper, och behov och intresse finns. Föreningen har också deltagit i välmåendeevenemang, där vi delat ut information om solande och hudcancer till allmänheten.

Man kan också bjuda in Österbottens Cancerförening till daghem, för att handleda barn och vuxna i solskyddsbeteende. Barnen lär sig om att skydda sig mot solen genom lek och sagor, och får öva sig att sätta på solkräm själva. Barns hud är särskilt mottaglig för UV-strålning, och därför är solskydd för barn så viktigt. Olika föreningar och fritidsaktörer för barnverksamhet kan också ta kontakt. Förebyggandet av hudcancer börjar redan i barndomen.

Solhandledning ges också direkt till privatpersioner i samband med granskning av hudförändringar. Österbottens Cancerförenings rådgivningsskötare tar emot hudgranskningspatienter på föreningens rådgivningsbyråer och granskar oroande hudförändringar. Vid behov uppmanas kunden ta kontakt med läkare. Utöver detta arrangeras tillfällen för hudgranskningar på hälsostationer i landskapet, i samarbete med den lokala cancerklubben. Vi informerar alltid om dessa tillfällen lokalt, och platserna brukar fyllas snabbt.

Tilläggsinformation om Cancerföreningens solhandledning och granskning av hudförändringar: Jenni Paloniemi tel. 010 8436 003

 

Pressmeddelande. Publicerat: 20.05.2020, 13:29
Cancerorganisationerna