Gå direkt till innehållet

Screening av tarmcancer bör inledas i hela Österbotten

OPINION

Screening av tarmcancer kan rädda liv. I Finland insjuknar årligen 3400 personer och 1400 dör av sjukdomen. Tarmcancern upptäcks oftast i ett skede då den redan har spridit sig och den inte längre kan botas. Det här är väldigt tungt mänskligt sett.

Det är också tungt sett till vårdkostnaderna. Behandling mot tarmcancer hör till de dyraste formerna av cancervård, och kostnaderna uppkommer till största delen vid vården av den spridda cancern.

Det skulle vara en betydande förbättring, både mänskligt och ekonomiskt, om sjukdomen hittades tidigare. Det här är möjligt, men görs inte ännu. Genom screening av tarmcancer kan cancern hittas tidigt, i ett skede då inga symtom ännu visat sig. Genom screening kan man också hitta förstadier till tarmcancer. Då förstadierna tas bort, förhindras uppkomsten av cancer. Screening av tarmcancer minskar således både insjuknande och dödsfall.

Det råder en stark vetenskaplig konsensus för att tarmcancerscreeningen bör ske med två års mellanrum bland alla 60–74-åringar. Tarmcancerscreeningen bör inledas på Österbottens Cancerförenings verksamhetsområde (Syd- och Mellersta Österbotten, samt Österbotten). Screeningen är ett kostnadseffektivt och resultatrikt sätt att förbättra befolkningens hälsa, minska mänskligt lidande och spara på specialsjukvårdens resurser.

Österbottens Cancerförening och områdets kommuner har traditionellt fungerat som föregångare gällande cancerscreeningen, och som del av cancerorganisationerna är vi redo att främja utvecklingen av tarmcancerscreening i regionen. Stöd och kunskap för planeringen av screeningens förverkligande finns också att tillgå hos Finlands Cancerregister.

 

Markku Suoranta

verksamhetsledare

Österbottens Cancerförening rf