Gå direkt till innehållet

ROSA BANDET OCH ANNA PUU UTMANAR FINLÄNDARNA ATT STÖDJA CANCERFORSKNINGEN – Österbottens Cancerförening med i kampanjen

Det här året vill Cancerstiftelsen med Rosa bandet-insamlingen påminna om att tidig diagnos vid bröstcancer förebygger dödsfall. Den effektiva screeningen, den goda vården och behandlingen har fört upp Finland bland de tre främsta i Europa i canceröverlevnad*. Musikern Anna Puu tog med sig sin symbol för styrka, blixten, till Rosa bandet.

 I Finland insjuknar årligen 5 000 kvinnor i bröstcancer. För att patienterna ska tillfriskna och behandlingarna lyckas är det avgörande att tumören upptäcks tidigt genom screening och tidig diagnostik.

– Bland kvinnor i screeningålder, 50-69 år, upptäcks nästan 70 procent av fallen genom screening. Kunskapen om bröstcancer och mammografin är absolut centrala orsaker till att läget avseende tidiga diagnoser är så gott som det är, säger Cancerstiftelsens sakkunnigläkare Riikka Huovinen.

 

Behandlingsrekommendationen 2018: Tre faser i identifieringen av bröstcancer

 I Finland följs ett trestegsförfarande för att upptäcka cancer. När det finns en knöl i bröstet eller man gör ett fynd i mammografiscreeningen, undersöker läkaren först brösten. Därefter görs utöver mammografin också en ultraljudsundersökning och så tas det ett vävnadsprov. Vid diagnosticering av bröstcancer är vävnadsprovet viktigt. – Utan vävnadsprov kan det inte uteslutas att det finns cancervävnad, påminner Huovinen.

Bröstcancerscreeningen minskar dödligheten med en tredjedel

En stor roll i den minskade dödligheten i bröstcancer har programmet för mammografiscreening som inleddes redan för 30 år sedan. Kvinnor i åldern 50-69 kallas till avgiftsfri screening med två års mellanrum. Varje år upptäcks ungefär 2000 bröstcancerfall i screeningen. Detta är 40 procent av all bröstcancer som diagnosticeras i Finland.

 

  • Dödligheten i bröstcancer minskar med en tredjedel bland dem som deltar i screeningar, berättar direktör för screening vid Finlands Cancerregister Tytti Sarkeala. – Tidig upptäckt minskar också behovet av tunga behandlingar.

 

Finlands Cancerregister som delvis finansieras av Cancerstiftelsen utvärderar och utvecklar screeningprogrammet. På basis av registrets undersökningar har screeningen i Finland breddats till att omfatta samtliga 50-69-åriga kvinnor. Tidigare screenades i huvudsak 50-59-åriga finländska kvinnor.

Screeningen har också negativa effekter, men nyttan väger tyngre.

  • Forskning ger vid handen att framöver även kvinnor i åldern 70-74 år borde kallas till screening, fortsätter Sarkeala. – Detta skulle ytterligare minska antalet dödsfall.

 

Rosa bandet säkerställer fortsatt kvinnocancerforskning

Cancerstiftelsens Rosa bandet har samlat in medel till forskningen i kvinnocancer sedan 2003. En färsk undersökning ger vid handen att finländarna uppfattar insamlingen som det mest tilltalande donationsobjektet.

Cancerstiftelsen är Finlands största inhemska finansiär av cancerforskning. Stiftelsens medel kommer uteslutande från donationer. Insamlingsmedlen från Rosa bandet har till en del finansierat den forskning tack vare vilken till exempel bröstcancerns biologiska undertyper kan identifieras och patienten få mera individuell och effektiv läkemedelsbehandling.

 Parallellt med forskningsstipendierna anvisas en del av intäkterna från Rosa bandet till rådgivning och till att stödja de insjuknade och deras närstående. Cancerorganisationerna har ungefär 50 rådgivningsskötare runtom i landet.

Tillsammans är vi starka

Rosa bandet har i år designats av musiker Anna Puu. Temat är Jag & Du. Vi är starka.

Anna Puu ville ha samma blixt på det Rosa bandet som hon har på sitt gitarrband. För Anna symboliserar blixten styrka – och i den här insamlingen särskilt människans inneboende styrka. Hon vill att alla finländare ska gå med blixt på bröstet.

  • Tillsammans blir vi människor som en naturkraft. Jag & Du kan göra mycket för att främja cancerforskningen och besegra cancern, tänker Anna.

Köp årets band och visa att du bryr dig. Varför är det viktigt att köpa ett nytt band varje år? Därför att bandförsäljningen ger merparten av intäkterna till insamlingen. År 2017 kom det in närmare en miljon euro till cancerforskarna och till stöd för de insjuknade via cancerföreningarna.

 

Stå upp mot cancern med band, produkter och donationer fram till den 4 november

Rosa bandet 2018-insamlingen börjar den 27 september, fortsätter hela oktober och pågår fram till den 4 november. Insamlingen strävar efter intäkter på två miljoner euro till cancerforskning och till stöd för de insjuknade. Du kan delta genom att köpa Rosa bandet för tre euro. Hela det skattefria försäljningspriset går till insamlingen.  Banden finns till försäljning hos Lindex, K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market, Neste K-trafikstationer, S-Market, Prisma, Alepa, Stockmann Delikatessen, Sale, Sokos, Emotion och ABC-market. Också många regionala cancerföreningar runtom i landet säljer av banden.

Ett populärt sätt att delta i insamlingen är att köpa Cancerstiftelsens samarbetspartners kampanjprodukter. Det går också att donera på nätet, att ordna en Rosa bandet -tillställning eller genom att inrätta en egen insamlingspott på nätet. Kampanjprodukterna finns till påseende på webbplatsen roosanauha.fi.

Rosa bandet -dagen firas fredagen den 12 oktober.

 

Ytterligare information:

Cancerstiftelse: Kommunikations- och insamlingschef Helena Hulkko, tfn 050 582 2211, helena.hulkko@cancer.fi

Österbottens Cancerförening:verksamhetsledare Markku Suoranta, tfn 010 843 6005, markku.suoranta@botniacancer.fi

 

www.roosanauha.fi/sv

www.syopasaatio.fi/sv