Gå direkt till innehållet

Rosa bandet 2023 -insamlingen har startat!

Cancerstiftenselns Rosa Band-insamling stödjer finländsk cancerforskning. Årets tema är barncancer. Målet med insamlingen är att samla in minst fyra miljoner euro till cancerforskning. Toni och Sipe i bandet Apulanta, som designade Rosa bandet, uppmuntrar alla att gå med i den gemensamma fronten. Österbotten deltar starkt i insamlingen.

Intäkterna från Cancerstiftelsens Rosa Bande-insamling stöder forskning om alla cancerformer i Finland. Insamlingen startar den 21.9. och pågår till slutet av oktober. Cancerstiftelsen är Finlands mest betydande privata finansiär av cancerforskning.

”Rosa band -insamlingen har också stor betydelse för Österbottens Cancerförenings verksamhet och ekonomi. Vi har länge varit Finlands största regionala cancerförening som säljer band, säger Markku Suoranta, verksamhetsledare för Österbottens Cancerförening.

Rosa band -insamlingen har samlat in pengar till cancerforskning sedan 2003. Utöver cancerforskningen används medlen för att stödja den kostnadsfria rådgivningstjänst som erbjuds patienter och deras anhöriga.

Varje år lyfts olika cancerforskningsteman upp i insamlingen. Forskningstemat för 2023 års insamling är barncancer.

Priset på bandet är 5 euro även i år och vi säljer det på våra kontor och genom lokala avdelningar och klubbar vid olika evenemang i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Mera information: Verksamhetsledare Markku Suoranta, tel. 0500 560 151, markku.suoranta@botniacancer.fi