Gå direkt till innehållet

Rekorddonation av Karlebynejdens svenska cancerklubb!

Karlebynejdens svenska cancerklubb har redan länge fungerat som finansiär för den palliativa hemsjukvården i området. Klubben har genom åren samlat in medel, med vilka vi har kunnat finansiera sjukskötare Monika Kolppanens arbete bland cancersjuka. Under årens lopp har man samlat in över 200 000 €!

Det här året var heller inget undantag. Föreningens verksamhetsledare fick motta den rekordstora summan på 30 000 € av klubbens aktiva. Donationen överräcktes i Karleby den 7 februari, under klubbens möte. Cancerföreningen tackar klubben och alla som deltagit i insamlingen!

Karlebynejdens svenska cancerklubbs aktiva: ordförande Maj-Britt Sahlberg (vänster) och sekreterare Lillemor Lerbacka.