Gå direkt till innehållet

#PETforBotnia -insamlingskampanjen är på slutrakan

MEDDELANDE
24.10.2018 kl. 12.00

-En anmärkningsvärd donation och stöd till Vasa Centralsjukhus för anskaffning av apparaten

#PETforBotnia -insamlingskampanjen som Österbottens Cancerförening fr startade i mars 2018 börjar närma sitt slut. Kampanjens mål var att samla in ett betydande stöd till  anskaffning av en PET-röntgenapparat för att stärka Vasa Centralsjukhus samt cancervården i  hela Österbotten.

 

Kampanjen lyckades över alla förväntningar! 

Österbottens Cancerförening hade som mål i början att samla in 100.000€ men det visade sig snart vara i underkant. Kampanjen började rulla i median och alla blev taggade att donera och att jobba för anskaffningen av PET-apparaten, berättar verksamhetsledare Markku Suoranta. Målet sattes hela tiden högre och idag är summan 400.000€, vilket Cancerföreningen flyttar till Vasa Sjukvårdsdistrikts konto i två rater. När de 200.000€ som Medicinska stiftelsen i Vasa och Victor Ollqvist stiftelse donerat är summan från tredje sektorn ansenliga 600.000€.

-Viktigt var också själva beslutet om anskaffningen.  För Cancerföreningen har en stark och lokal onkologi på Österbotten alltid varit nära hjärtat och vi är villiga att stöda den även i fortsättningen framhäver Suoranta.

En PET-apparat behövs och nu kommer den!

PET-röntgenapparaten förbättrar möjligheterna i cancervården anmärkningsvärt och den påskyndar upptäckandet av cancer samt dess metastaser i hela Österbotten.

Maskinen betjänar förutom Vasa Sjukvårdsdistrikt även Syd- och Mellersta Österbottens områden med cancervården. Samtidigt stärker PET-apparaten onkologin och hela specialsjukvården i Vasa.

Österbottningar har varit mycket engagerade i kampanjen 

Genast då kampanjen kom igång intresserade folk, olika föreningar och förbund samt andra samfund sig i kampanjen. Lions-klubbar och Martha föreningar, kör, orkester, idrottare, idrotts lag, företag och stiftelser utmanade varandra och donerade pengar till kampanjen.

-Nu då kampanjen är på slutrakan kan vi konstatera vilket otroligt resultat vi nått, och vi får överlåta medlen till centralsjukhuset mot anskaffningasvtalet de gjort, berättar Christer Strömbäck som verkat som frivillig i kampanjarbetsgruppen.

Donationen går fram och insamlingskostnaderna är låga

Nu överförs insamlingens medel till Vasa Sjukvårdsdistrikt som har ett anskaffningsavtal för anskaffning av PET-apparaten. Pengarna överförs i två rater. Idag 24.10 har 350.000€ förts över och resten förs över i slutet av året, så att summan för hela insamlingen är 400.000€

Insamlingskostnaderna har varit mycket små, ca. 5-7% av hela slutresultatet.De har uppkommit närmast av kampanj material samt marknadsföringen av kampanjen och uppbyggandet av en elektronisk insamlingsbössa. Ingen arbetskraft har anställts för insamlingen utan den har skötts mesta dels av frivilliga samt resurser som redan funnits. I arbetsgruppen har Christer Strömbäck, Pernilla Vikström, Thomas Öhman, Katja Rajala, Eva-Maria Strömsholm jobbat som volontärer och verksamhetsledare Markku Suoranta har jobbat med den vid sidan om sitt eget arbete.

Vad är en PET-röntgenapparat?

Under PET-undersökningen omvandlas informationen till skiktbilder som ger information om hur vävnader fungerar, kroppens ämnesomsättning och läkemedlets beteende i vävnaderna. Det är nutidens mest avancerade maskin för att undersöka cancer, men den kan även användas till annat. Med PET-metoden kan man undersöka bland annat hjärnan och hjärtat och hjälpa till att lokalisera inflammationer i kroppen.

 

 

Tilläggsinformation:
Verksamhetsledare Markku Suoranta, Österbottens Cancerförening rf,
markku.suoranta@botniacancer.fi tel. 010-8436 005