Gå direkt till innehållet

Palliativ stödperson Solveig Ahlsved

Jag heter Solveig Ahlsved och bor i Larsmo. Före min pensionering hade jag några drömmar, bl.a. att få vara vän/stöd åt någon annan. Jag visste inte då att det skulle bli inom cancerföreningen.
En tidningsartikel om en cancervän och en annonsering om en stödpersonskurs berörde mej. Jag är tacksam för att jag fick gå stödpersonskursen ganska fort efter det här. Nu är jag en av stödpersonerna på den palliativa avdelningen vid Malmska sjukhuset.

Som medvandrare finns man till på den sjukes villkor. Att lugnt få sitta och hålla handen kan vara tillräckligt.

Alla människor har inte släktingar eller vänner som kan finnas till vid en sjukbädd. Såna gånger känns det värdefullt att få vara en vän, men också att kunna avlasta familjen som behöver lite vila är viktigt. Som medvandrare finns man till på den sjukes villkor. Att lugnt få sitta och hålla handen kan vara tillräckligt. Jag har inte varit hemma hos någon i palliativ vård. Det är jag öppen för. Min hittills lilla erfarenhet har nog berikat mej.

På torsdag 5.12 firar vi De frivilligas dag. Vi vill tacka alla som gör ett värdefullt arbete för cancerpatienternas och deras anhörigas väl!
Om du själv är intresserad av att delta i vårt frivilligarbete; ta kontakt!
Koordinator för frivilligverksamheten Maria Heikkilä-Nyman tel 010-8436004  maria.heikkila-nyman@botniacancer.fi