Gå direkt till innehållet

På väg i höst: Bildterapigrupp i Vasa

Bildkonstterapi i grupp har ordnats inom Österbottens Cancerförening under tio års tid och är det har visat sig att vara bra rehabiliteringsform. Grupperna har bestått av 5-7 personer som har träffats 10 gånger.

I gruppen får man skapa fritt sitt arbete. Det behövs inte specialkunnande utan det räcker med vilja att pröva färger och former. Var och en i gruppen arbetar självständigt och efter det tittar man på bilderna tillsammans. Bildskapandet hjälper till att ha dialog med sig själv, och en helande process kan börja. Interaktionen med andra gruppmedlemmar kan hjälpa individen att hitta sin psykiska styrka, och gruppstödet ökar insikten om saker. I en trygg miljö kan man lyfta fram sina egna upplevelser, känslor, behov och tankar om man så vill. Ibland räcker det att uppleva bilden tillsammans.

Många har blivit överraskade av hur aktivering av sinnen och skapande arbete hjälper att hitta energi och styrka. På det sättet stärks känslan av att hantera sin livssituation.

Bildterapigruppen börjar 19.8.2021 i Vasa.

Mera information om gruppen och anmälningar