Gå direkt till innehållet

Österbottens Cancerförenings #PETforBotnia-insamling har startat

 

 

 

 

 

Österbottens Cancerförenings #PETforBotnia-insamling har startat -vi samlar in pengar för att förbättra cancervården

Vem samlar in och varför?

Österbottens Cancerförening rf har startat en #PETforBotnia-insamlingskampanj  som är avsedd att samla betydande stöd för anskaffning av PET-röntgenapparatur till Vasa Centralsjukhus och hela Österbottens onkologi, dvs för att stärka cancervården.

Varför behövs PET-röntgenaparaten?

PET-apparaten förbättrar väsentligt möjligheterna till cancerbehandling och tidig upptäckt av cancer och dess metastaser i hela Österbotten.

Förutom Vasa sjukhusdistrikt, är enheten avsedd att betjäna områden i Södra- och Mellersta Österbotten för behandling av cancer. Samtidigt skulle PET-enheten stärka onkologin och hela specialvården i Vasa. Samarbetet mellan dessa områden är centralt för kampanjens lansering och genomförandet av projektet.

Hur kan jag delta?

Härifrån kommer du direkt till insamlingsbössan som öppnar en bankförbindelse för din donation

eller

Du kan delta i insamlingen genom att donera till Cancerföreningens konto:

FI54 5672 4320 0016 86

eller

Du kan arrangera ett evenemang till förmån för vår insamling.

Vad är en PET-röntgenapparat?

Under PET-undersökningen omvandlas informationen till skiktbilder som ger information om hur vävnader fungerar, kroppens ämnesomsättning och läkemedlets beteende i vävnaderna. Det är för närvarande den mest avancerade enheten för att undersöka spridning av cancer, men den kan också användas för annan diagnostisering. Med PET-metoden kan man undersöka bland annat hjärnan och hjärtat och hjälpa till att lokalisera inflammationer i kroppen.

#lähelläpotilasta #närapatienten #PETforBotnia

Går min donation säkert fram?

Österbottens cancerförening är ansvarig för att insamlingens vinst går vidare till Vasa Sjukvårdsdistrikt för anskaffning av en PET-avbildningsanordning , som har ett myndighetsbeslut för att köpa utrustningen.

Insamlingskostnaderna är små, främst material, marknadsföring och uppbyggande av den elektroniska insamlingsbössan. Det finns ingen skild arbetskraft för insamlingen, den utförs huvudsakligen av volontärer.

 

Licensinformation:

Förvaltare av insamlingslicensen: Österbottens Cancerförening rf
Insamlinglicensen beviljades av: Österbottens polisinrättning
Insamlings licensnummer: RA / 2018/152
Insamlingstid: 15.2.-31.12.2018
Insamlingsområde: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten
Användning av medel: Åren 2018-2019.

Tilläggs information om insamlingen:

Verksamhetsledare Markku Suoranta, Österbottens Cancerförening
tel. 0500 560 151