Gå direkt till innehållet

Österbottens Cancerförenings vårmöte hålls på distans!

Föreningens vårmöte hålls to 22.4.2021 kl 18.00 som distansmöte. För att du ska kunna delta i mötet bör du anmäla dig till adressen info@botniacancer.fi. Anmälan ska göras senast må 19.4. före kl 15.00. Efter det får du en Teamslänk, och via den kan du följa mötet på distans.

På mötet behandlar vi bokslutet för år 2020 och revisorernas utlåtanden, samt fattar beslut om att erkänna ansvarsfrihet. Dessutom fastställer vi verksamhetsstadga för valutskottet som grundas inom föreningen.

Republikens president stadfäste 2.10.2020 lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar, i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin (677/2020).

Lagen möjliggör att man genom föreningens styrelses beslut, kan delta i föreningens möten på distans eller genom ombud också i sådana föreningen där det med grund i föreningslagen eller föreningsstadgan annars varit möjligt. Enligt lagen kan styrelsen också besluta att en förutsättning för deltagande i mötet är att man anmäler sig före ett visst datum, som dock kan vara tidigast två veckor innan mötet.

 

Österbottens Cancerförening rf

Styrelsen