Gå direkt till innehållet

Österbottens Cancerförenings styrelse höll sitt första distansmöte – Vårmötet flyttas

Markku Suoranta, Aino Pihlajamäki ja Christer Strömbäck kokoushuoneessa

Österbottens Cancerförenings styrelse höll på tisdag 7.4 för första gången ett distansmöte. På mötesagendan fanns naturligtvis ärenden om hur föreningens verksamhet kan anpassas så att den ändå uppfyller föreningens målsättningar: Ett gott liv utan cancer, trots cancer.

Samtidigt konstaterades det att Österbottens Cancerförenings vårmöte stadgeenlig borde hålllas inom april. Mötet skall godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen och behandla revisionsuttalandet samt bevilja ansvarsfrihet. Styrelsen hade tidigare beslutat att hålla mötet 28.4. Under de rådande omständigheterna beslöt styrelsen emellertid att skjuta fram vårmötet till en senare tidpunkt.

Styrelsen är medveten om att det här avviker från stadgarna, men anser att det pga coronaläget är tryggare att ordna mötet först då inga begränsningar längre är i kraft. Enligt lagen kan föreningen kan man inte delta i en förenings allmänna möten om det inte skilt omnämnts i stadgarna, och något sådant omnämnande finns inte i cancerföreningens stadgar.

Lagkunniga från olika håll har försäkrat att det ändå går att flytta fram vårmötet. Bokslutet är klart och revisionsuttalandet färdigställs i april.

Tilläggsinformation: verksamhetsledare Markku Suoranta, tel. 010 843 6005

Kuva seinänäytöstä missä yhdisyksen hallitus kokoontuu Microsoft Teamsin kautta.