Gå direkt till innehållet

Österbottens Cancerförenings och Suupohjas samkommuns  pilotprojekt förde hudgranskningar nära kunden i Kauhajoki

 

Hudcancer har blivit vanligare under de senaste decennierna. Melanom är den cancer som blir allt vanligare i västländer och är allvarligare än andra hudcancerformer. Risken för hudcancer ökar med åldern och det är därför en cancerform som drabbar äldre. Men melanom förekommer även hos unga vuxna. Melanom utvecklas vanligtvis på huden på kroppen eller extremiteterna. Melanom uppstår ofta som ett nytt födelsemärke eller hudförändring. Endast en tredjedel utvecklas till ett befintligt födelsemärke.

Antalet personer som lider av annan hudcancer, som skivepitelcancer och basalcellscancer, växer också snabbt. Tidig upptäckt är viktig vid behandling av melanom och annan hudcancer: ju tidigare de hittas, desto säkrare kan de botas helt.

Ultraviolett strålning från solen är den enskilt viktigaste orsaken till hudcancer. Det väsentliga är just den så kallade kumulativa dosen, det vill säga hur mycket ultraviolett strålning en person har fått under hela sitt liv. På grund av detta är risken att bli sjuk störst bland äldre och de som arbetar utomhus.

Med tillräckligt skydd mot UV-strålning skulle 90–95 procent av melanomfallen kunna förhindras. Att bränna huden ökar risken för hudcancer. Ljushyade, blåögda, fräknar och personer men känslig hud är särskilt mottagliga för hudcancer och melanom.

(Källa: Cancerorganisationer)

Österbottens Cancerförening har under lång tid erbjudit sina kunder hudgranskningstillfällen utförda av en sjukskötare, där kunderna kunde komma och visa ett födelsemärke eller hudförändring som oroar dem, på Vasa, Karleby eller Seinäjokis kontor.

Föreningens sjukskötare har även hållit hudgranskningsdagar i samarbete med Cancerföreningens lokalavdelningar på vårdcentralerna i Sydösterbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Målet med hudgranskningsverksamheten är att minska människors oro för hudförändringar och att öka medvetenheten om förändringar i huden, effekterna av ultraviolett strålning på huden samt om skydd mot solen.

Projektet Tulevaisuuden Sote-keskus, (Framtidens Sotecentral) som startade i  Sydösterbotten, öppnade möjligheten att lotsa hudgranskningstillfällen med lågtröskel på en av vårdcentralerna i Sydösterbotten. Kauhajoki hälsovårdcentral var intresserad av att testa en verksamhetsmodell där Cancerföreningens sjukskötare kontrollerar hudförändringar en gång i månaden i vårdcentralens lokaler. Data om vävnadsprovresultat från avlägsnade hudförändringar och födelsemärken samlades också in.

Målet för piloten var att erbjuda kunden en lågtröskeltjänst, där kunden kan komma och visa ett födelsemärke eller hudförändring som oroar hen för föreningens sjukskötare. Kundernas tildsbokning sköttes via Cancerföreningen och den kommande hudmarknadsföring och Cancerföreningens patientavdelning på den regionen, bl.a. i lokala tidningar och sociala mediekanaler.

Hudgranskningar utfördes månadsvis 2022 från april till november av föreningens två sjukskötare utbildade i hudgranskningar. Kunden som behövde uppföljning remitterades till Kauhajoki vårdcentral varifrån kunden kontaktades och hen remitterades antingen till borttagning av födelsemärke utförd av läkare eller sjukskötare eller för att ta provbit. Vid kontrollerna registrerades även möjliga tidigare hudcancer eller prekursorer, kundens hudtyp och eventuell tidigare solbränna. I samband med besiktningen fick kunderna även solskyddsinformation och Cancerföreningens solskyddsguide.

Totalt undersöktes 203 kunder, varav cirka en fjärdedel remitterades till vårdcentralens läkare/skötare för uppföljning. Av de aktuella resultaten som erhållits framgår det att hudcancer, såsom melanom, basalcellscancer, skivepitelcancer eller solkeratos, hittades i ungefär hälften av vävnadsprovsvaren från de kunder som skickades vidare.

Feedback från kunderna om hudgranskningstillfällen visade att granskningar ansågs vara en bra lågtröskeltjänst, vilket man även hoppades skulle fortsätta på vårdcentralen, säger Jaana Koskela och Lea Vinkanharju, föreningens sjukskötare som utförde granskningarna.

– I Suupohja samkommun /Kauhajoki hälsocentral hade vi redan blivit medvetna om nödvändigheten av den här typen av verksamhet. Problemet var bristen på egna resurser och kunnande för systematisk hudgranskning. Denna pilotering möjliggjorde en verksamhet som vi hoppas ska vara ett kontinuerligt samarbete med cancerföreningen i framtiden, säger Tuula Kallio, avdelningsskötare från Kauhajoki hälsocentral, Sydösterbottens välfärdsområde.

– Vi har länge letat efter en ännu mer trovärdig samarbetsmodell med offentliga sektorn för hudgranskningsverksamhet och t.ex. ville ha feedback om hurudana fynd våra experter gör. Att vi verkligen hittar hudcancer tillräckligt tidigt och kanske räddar liv är viktigt för oss, sammanfattar Markku Suoranta, verksamhetsledare för Österbottens Cancerförening.