Gå direkt till innehållet

Österbottens Cancerförening startar loss från nikotinet -grupp i samarbete med Vasa centralsjukhus

Österbottens Cancerförening börjar erbjuda loss från nikotinet-gruppverksamhet i samarbete med Vasa centralsjukhus. En patient kan delta i gruppen om hen har en vårdkontakt till Vasa centralsjukhus och en läkare eller skötare har rekommenderat deltagande i gruppen, eller om personen själv är intresserad av att sluta röka. Gruppen handleds av Österbottens Cancerförenings hälsovårdare som har utbildat sig i att avvänja från tobak.

”Deltagare i gruppen kan vara en cancerpatient, någon som väntar på operation eller är intresserad av att sluta röka” berättar Lea Vinkanharju, hälsovårdare på Österbottens Cancerförening. Gruppen är tvåspråkig.

Av gruppdeltagarna förutsätter vi coronavaccination och användning av mask. Mötesutrymmet där gruppen samlas är stort och det går bra att hålla säkerhetsavstånd där. Deltagande i gruppen avgiftsfritt, men avvänjningspreparat eller receptbelagda läkemedel till stöd för att bekostar varje deltagare själv.

”Vi samlas varannan tisdag, sammanlagt 7 gånger i Vasa centralsjukhus” berättar Lea. Gruppen inleder sin verksamhet från och med 8.2.2022. ”Enligt forskning är det effektivare och lättare att sluta i grupp än att göra det ensam, så det lönar sig att modigt komma med” uppmuntrar Lea. ”I gruppen reflekterar vi över fungerande sätt att sluta, delar erfarenheter om att sluta bland deltagarna samt stöder varandra längs vägen” berättar Lea.

”Att lära sig vara orökt fungerar bättre i en handledd grupp en ensam” berättar Heidi Andersén, läkare på Vasa centralsjukhus. Heidi Andresén är specialläkare inom lungsjukdomar och ser att sluta röka som en viktig gärning för den egna hälsan; och ser heller inte slutandet som onödigt i samband med en svår sjukdom. Heidi hjälper vid behov gruppdeltagarna med frågor angående avvänjningspreparat.

Hälsofördelar med att sluta röka:

  • Under de första dagarna avlägsnas kolmonoxiden och nikotinet försvinner ur kroppen. Pulsen lugnas och blodtrycket sjunker.
  • Lukt- och smaksinnet förbättras redan inom några dagar.
  • Lungorna börjar renas. Under de första månaderna minskar hosta och slemmighet, andningen löper bättre. Prestationsförmågan förbättras och det är trevligare att röra på sig.
  • Immunförsvaret bl.a. mot virusinfektioner förstärks.
  • Sömnkvaliteten förbättras och upplevelsen av stress minskar. Sinnestillståndet höjs, nedstämdhet och ångest mildras. Energinivån ökar.
  • Mängden HDL-kolesterol, alltså bra kolesterol, ökar.
  • Munhälsan förbättras.
  • Erektionen förbättras.
  • Risken att insjukna exempelvis i lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar minskar.
  • Risken att cancer utvecklas eller förnyas minskar och cancerbehandlingar har bättre effekt.

Källa: Cancerorganisationerna, www.ilmansyopaa.fi