Gå direkt till innehållet

Österbottens Cancerförening lanserar en ny juridisk tjänst tillsammans med Advokatbyrå Näsman & Båsk

Österbottens Cancerförenings centrala samarbetspartner, specialsjukvården inom cancer har fört fram sina kunders behov av juridisk rådgivning. En allvarlig sjukdom, livets slutskede eller en närståendes död kan förorsaka onödiga praktiska problem, om man i förväg inte har tänkt på eller ordnat exempelvis intressebevakning, vårdvilja, bank- och arvsärenden på ett lämpligt sätt.

 

För att fylla behovet av juridisk rådgivning håller vi på att starta upp rådgivning med landskapets invånare (offentliga föreläsningar) och Cancerföreningens medlemmar (privata konsultationer) som målgrupp. Samarbetspartner för att starta upp verksamheten tillsammans med Cancerföreningen är Advokatbyrå Näsman & Båsk. Vi uppmuntrar också andra advokat- och juridiska byråer i vårt område att göra liknande samarbete med oss.

 

De juridiska tjänsterna erbjuds som en medlemsförmån åt Cancerföreningens medlemmar. Medlemsförmånen inkluderar en 15–30 min. lång kostnadsfri konsultation med någon av Advokatbyrå Näsman & Båsk jurister. Såvida det vid konsultationen framkommer att det finns ett behov för uppgörande av någon juridisk handling, erbjuds Cancerföreningens medlemmar denna tjänst till ett reducerat pris enligt skilt utformad prislista. Vid eventuella mera komplicerade fall, kommer juristen skilt överens om priset direkt med klienten.

 

Tillgången till tjänsterna koordineras via Cancerföreningen. Vid intresse för att använda sig av medlemsförmånen tar medlemmen kontakt med Cancerföreningen som vidarebefordrar medlemmens kontaktuppgifter åt Näsman & Båsk. Näsman & Båsk kontaktar sedan medlemmen för överenskommelse om tidpunkt för den kostnadsfria konsultationen. Konsultationen kan hållas genom ett personligt möte, som ett videomöte eller per telefon. De personliga mötena hålls som utgångspunkt på Näsman & Båsk verksamhetsställe i Vasa, men kan även vid behov hållas i Cancerföreningens utrymmen. Vid behov är även enskilda sjukhusbesök vid Vasa Centralsjukhus möjligt.

 

I framtiden kommer eventuellt även s.k. rådgivningsdagar organiseras i Cancerföreningens utrymmen. Då är det möjligt för en medlem att boka in en konsultationstid under den ifrågavarande dagen.

 

I samband med tjänstens start ordnar vi två publikföreläsningar i Vasa:

  • En svenskspråkig offentlig föreläsning i Vasa stadsbiblioteks Drama-sal (adress: Biblioteksgatan 13) to 7.10 kl. 18.30 – 20.00.
  • En finskspråkig offentlig föreläsning i Sokos Hotel Vaakunas mötesutrymmen (adress: Rewell 101, Övre Torget) to 4.11 kl. 18.00.

 

Mera information:

Markku Suoranta, verksamhetsledare Österbottens Cancerförening, tel. 0500 560 151

Sabina Saramo-Kuusisaari, advokat, Advokatbyrå Näsman & Båsk, tel. 06 356 5613