Gå direkt till innehållet

Österbottens Cancerförening kommer till byjin, Lestijokilaakso är först i tur!

PRESSMEDDELANDE

1.9.2022

 

 

Österbottens Cancerförening rf, som verkar i hela Österbottens region (Mellersta-, syd- och kustösterbotten), förespråkar och tjänar cancerpatienters och deras anhörigas sak, ger sig ut på en turné för att bättre nå sina medlemmar och kunder, d.v.s. cancerpatienter och deras nära.

 

Först i tur är Lestijokilaakso, i vars område (Kannus, Toholampi, Lestijärvi) finns mer än 300 personer som har diagnostiserats med cancer under senaste 10 åren (källa: Finska Cancerregistret)

  • Vi anordnar ett evenemang på Toholampi kommunhus, där vi kommer att berätta och diskutera hur de sjuka som bor i området och deras nära kan leva ett bra liv, trots cancern, säger Veli Männistö, ordförande för cancerklubben i Toholampi, som ordnar evenemanget.

Vid evenemanget hörs tal från Toholampi cancerklubb, Cancerföreningenss lokalavdelning som sedan länge varit verksam i regionen, samt Österbottens Cancerförening och även en föreläsning av överläkare Seppo Tastula om livsstil och cancerrisker. Det blir dessutom ett musikuppträdande av Mika Lahnalammi samt kaffeservering.

– Cancerföreningens folk är nu i farten och vill föra sina tjänster och verksamheter ännu närmare österbottningarna som funderar kring frågor som rör cancer, säger Markku Suoranta, verksamhetsledare i föreningen.

Efter Lestijokilaakso fortsätter vår höstturné med Alajärvi och Kuortane. Turnén fortsätter på våren beroende på hur höstens turné lyckas.

 

Mera information: Markku Suoranta, verksamhetsledare tel 0500 560 151

Veli Männistö, Toholammin Syöpätuki, ordförande, tel. 0400 727 020

 

 

Österbottens Cancerförening är en patient- och hälsoorganisation som grundades 1956. Vi är en medlemsorganisation i Finska Cancerföreningen och en del av Cancerorganisationerna. Föreningen verkar i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Syftet är att förebygga cancer och stödja och rehabilitera cancerpatienter och deras nära. Vi vill förbättra välbefinnandet för de sjuka och deras närstående. Vi stödjer även vetenskaplig forskning inom området.