Gå direkt till innehållet

Öppet brev till social- och hälsovårdsminister Juha Rehula

Minister Juha Rehula
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 STATSRÅDET
Ärade minister

NÄRA TILL GOD CANCERVÅRD – I HELA LANDET OCH I ÖSTERBOTTEN

Var tredje savolaxare, nylänning, lapplänning, ålänning, österbottning… – var tredje finländare insjuknar i cancer någon gång under sin livstid. Cancerorganisationerna – Cancerstiftelsen, olika cancerpatientföreningar och regionala cancerföreningar, däribland Österbottens Cancerförening rf, arbetar för att Övervinna cancer och för att alla skall få Ett gott liv – Trots cancer.

På Österbottens Cancerförenings område (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten) har det – delvis tack vare cancerföreningens medverkan – skapats en betydande onkologisk aktör i anknytning till Vasa Centralsjukhus.

Vasas onkologiska klinik klarar av att utföra strålbehandlingar för hela Österbottens patienter, effektivt och på två språk. På centralsjukhuset genomförs aktivt all slags behandling av cancer, från diagnosticering, operationer, dejouroperationer av tarmcancer, cytostat- och biostatbehandlingar, till vård av komplikationer. Nära till god vård förverkligas således på vårt område, särskilt för de vanligaste cancerformernas del. Dessutom bedriver Vasas onkologiska enhet betydande cancerforskning, man erbjuder möjlighet att specialicera sig inom onkologi (professur inom onkologi), och man har ett nära samarbete med centralsjukhusn i Seinäjoki och Karleby i ärenden gällande frågor om cancervård.

Effektiv och god cancervård förutsätter emellertid en omfattande verksamhet på centralsjukhusnivå. Vi vet att det vorde ödesdigert att minska de enheter som behandar cancer i Vasa. Det skulle försvåra och fördröja cancervården, för att inte tala om att de patienter som nu utan längre väntertider eller resor tas emot i Vasa, skulle hänvisas till universitetssjukhusen långt borta – i Åbo, Tammerfors eller Uleåborg. Att färdas längre vägar för vård är smärtsamt, särskilt för svaga och åldersstigna patienter, men även cancerpatienter i gott skick vill ha den bästa aktiva vården nära sitt eget hem, för att ändå kunna hantera den egna vardagen. En del av de insjuknade har familj, och långa vårdresor förorsakar extra olägenheter för familjen i en redan svår livssituation. Därför kräver vi att de specialenheter som behandlar cancer skall bevaras i Vasa och Österbotten.

Vi tror uppriktigt att ni tar Cancerföreningens synpunkter och vårt starka engagemang för att trygga den regionala cancervården i beaktande då ni planerar sote-reformen, som i sista hand gynnar oss alla – särskilt cancerpatienterna.

 

Österbotten 12.9.2016

 

Österbottens Cancerförening rf

Styrelsen