Gå direkt till innehållet

Öppet brev: Palliativa vården i Österbottens välfärdsområde

För att österbottningarna kunde leva ett gott liv – trots cancer!

Ansvaret för social- och primärvård, samt specialsjukvård överförs 1.1.2022 till Österbottens välfärdsområde, vilket omfattar 13 kommuner från Kristinestad i söder till Jakobstad i norr. Ordnande av palliativ vård följer nationella rekommendationer som strävar till en jämlik och systematisk vård i alla kommuner.

Österbottens Cancerförening har deltagit i den palliativa vården genom avtal med vissa kommuner, även i Kristinestad-Kaskö-Närpes-Korsnäs-Malax området (sk. K5-området). Palliativa sjukskötaren har utgjort en viktig länk i vårdkedjan, vilket förbättrat kontinuitet och trygghet för patienter och närstående, stödet och uppskattningen har varit stor för verksamheten. Likadana arrangemang har vi även i Jakobstad, där vår cancerskötare jobbar ”inne i Malmska sjukhuset”. Nu finns oro i små kommuner och glesbygden för hur den palliativa vården kommer att ordnas i den nya organisationen.

Tredje sektorns roll i Välfärdsområdet är inte klar, men Österbottens Cancerförening har ett gott etablerat samarbete till olika vårdorganisationer, vilket kommer att fortsätta. Vi önskar få möjligheten att fortsätta samarbetet med den palliativa vården i någon form, så att den här väldigt viktiga saken och tjänsten blir beaktad även i framtiden. I våra nätverk på K5-området finns starka förbindelser för att stöda fortsatt samarbete. Som bäst pågår även vår insamling för att stöda vår verksamhet ekonomiskt.

Cancerföreningen kommer fortsättningsvis att stöda den palliativa vården genom psykosocialt stöd, frivilliga stödpersoner, ekonomiskt stöd, stöd för utbildning av vårdpersonal m.m.

Österbottens Cancerförening rf
styrelsen och lokala cancerklubbar

Aino Pihlajamäki                         Berit Honga
ordförande                                   styrelsemedlem

 

Markku Suoranta                       Kerstin-Knip

verksamhetsledare                   Malax-Korsnäs cancerklubb

kontaktperson i ärendet

 

Tina Nyholm                                Elsi Sörhannus
Kristinestad cancerklubb         Närpesnejdens cancerklubb