Siirry suoraan sisältöön

Avoin kirje: Palliatiivinen hoito Pohjanmaan hyvinvointialueella

Jotta pohjalaiset voisivat elää hyvää elämää syövästä huolimatta!

Vastuu sosiaali- ja perusterveydenhuollosta, sekä erikoissairaanhoidosta siirtyy 1.1.2022 Pohjanmaan hyvinvointialueelle, joka kattaa 13 kuntaa Kristiinankaupungista etelässä Pietarsaareen pohjoisessa. Palliatiivisen hoidon järjestäminen noudattaa valtakunnallisia suosituksia, jotka pyrkivät tasa-arvoiseen ja systemaattiseen hoitoon kaikissa kunnissa.

Pohjanmaan Syöpäyhdistys on osallistunut palliatiiviseen hoitoon tietyissä kunnissa sopimusten kautta, myös Kristiinankaupunki-Kaskinen-Närpiö-Korsnäs-Maalahti alueella (ns. K5-alue). Palliatiivinen sairaanhoitaja on muodostanut tärkeän yhteyden hoitoketjussa, joka on parantanut hoidon jatkuvuutta ja turvallisuuden tunnetta potilaille ja läheisille. Tuki ja arvostus toiminnalle on ollut suuri. Meillä on samankaltainen järjestely myös Pietarsaaressa, missä yhdistyksen syöpähoitaja työskentele ”Malmin sairaalan sisällä”. Pienissä kunnissa ja haja-asutusalueilla on nyt huoli siitä, miten palliatiivinen hoito järjestetään uudessa organisaatiossa.

Kolmannen sektorin rooli hyvinvointialueessa ei ole vielä selkeä, mutta Pohjanmaan Syöpäyhdistyksellä on hyvin vakiintunut yhteistyö eri hoito-organisaatioihin, joka tulee jatkumaan. Toivomme saavamme mahdollisuuden jatkaa palliatiivisen hoidon yhteistyötä jossain muodossa, jotta tämä erittäin tärkeä asia ja palvelu tulisi huomioonotetuksi myös jatkossa. Verkostoissamme K5:n alueella on vahva sitoumus tämän yhteistyön jatkon tukemiseen. Parhaillaan on käynnissä myös keräyksemme toiminnan taloudelliseksi tukemiseksi.

Syöpäyhdistys tulee jatkossakin tukemaan palliatiivista hoitoa m.m. psykososiaalisella tuella, vapaaehtoisilla tukihenkilöillä, taloudellisella tuella ja tukemalla hoitohenkilökunnan koulutusta.

Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry
hallinto ja paikalliset syöpäkerhot

 

Aino Pihlajamäki                         Berit Honga
puheenjohtaja                               hallituksen jäsen

 

Markku Suoranta                       Kerstin-Knip

toiminnanjohtaja                       Maalahti-Korsnäsin syöpäkerho

yhteyshenkilö asiassa

 

Tina Nyholm

Kristiinankaupungin syöpäkerho

 

Elsi Sörhannus

Närpiön seudun Syöpäkerho