Gå direkt till innehållet

Nya ansikten i cancerföreningens styrelse

Österbottens cancerförening höll sitt höstmöte på torsdag 23.11, och nya medlemmar valdes till styrelsen. Istället för Paula Sihto som anhållit om utträde ur styrelsen, valdes Yrjö Hakala från Kauhajoki, och som ny suppleant valdes Berit Honga, Korsholm, istället för sittande Eija Saari. Övriga styrelsemedlemmar i tur att avgå kunde återväljas.

Yrjö Hakala, som representerar Suupohjan syöpäpotilasosasto, har länge verkat inom olika idrotts- och veteranorganisationer, och Berit Honga har lång erfarenhet av cancervård efter att ha arbetat som sjukskötare. Hon har jobbat som avdelningsskötare på Vasa Centralsjukhus, och senast som palliativ sjukskötare för Österbottens Cancerförening, varifrån hon går i pension vid årsskiftet.

Vi önskar båda nya medlemmar välkomna med i verksamheten, och tackar avgående medlemmar för deras insatser! Till cancerföreningens styrelse hör förutom ordförande 10 ordinarie medlemmar och 10 suppleanter. Styrelsemedlemmar och suppleanter väljs för tre år i taget.

Höstmötesdeltagare