Gå direkt till innehållet

Ny cancerklubb tar form i Korsholm

Under några månader har det pågått förberedelser för att en cancerklubb i Korsholm ska bli verklighet. En sådan har inte funnits trots att vi hittar motsvarande, mycket aktiva klubbar i en del av grannkommunerna. I Korsholm är det alltså fråga om att inleda helt ny verksamhet. På Världscancerdagen 8.2 hölls i samarbete med Österbottens cancerförening, Project Liv och Andreas Knips hembageri en informationskväll där den första insamlingen till förmån för den nya cancerklubben genomfördes. Den frivilliga kaffeavgiften ligger nu som en grundplåt för den verksamhet som ska inledas. Mottagandet av cancerklubben var överväldigande stort och det är uppenbart att en klubb också i Korsholm behövs.

Cancerklubbens målgrupper är de insjuknade men även alla som på något sätt upplever att han/hon berörs av sjukdomen. Att inventera vilka behov som finns blir en uppgift vi inledningsvis ska ta itu med. Hur ska verksamheten i den nya klubben se ut? Vad ska den heta? För att det ska bli bra behövs många infallsvinklar, erfarenheter, idéer och kreativt tänkande. Vi har stabil uppbackning från Österbottens cancerförening och verksamhetsledare Markku Suoranta deltar under vår första träff, som kommer att hållas på Seniorpunkten i Korsholm 24.3 kl. 18.00 (Studierummet). Markku ger oss fakta kring hur vår verksamhetsmodell kunde se ut och hur vi i praktiken enklast ska komma i gång. Siv Säll, ordförande i Vörå-Oravais-Maxmo cancerklubb deltar också för att berätta hur man arbetar där.

Under kvällen utses en grupp för styre av klubben och förhoppningen är den, att intresset ska vara stort för att delta. Olika slags kompetens skapar förutsättningar för en varierande och fungerande verksamhet och därför kan precis vem som helst bli en resurs i det här viktiga arbetet.

Alla med intresse av att vara med och bygga upp den nya klubben välkomnas alltså till mötet där vi tar itu med det konkreta arbetet. Du är givetvis varmt välkommen trots att du kanske inte är beredd att verka som styrelsemedlem!

Anmälan görs till Rose Heir på adressen rose.heir@gmail.com eller tel. 050 – 51 42 933.