Gå direkt till innehållet

Österbottens Cancerförening förbereder sig inför Rosa bandet -kampanjen genom att utmana österbottningarna till att röra på sig

– och givetvis till att köpa årets 2021 band, vars designer avslöjas 23.9

Med Rosa bandet -insamlingen har vi i Finland samlat medel för bröstcancerforskningen och forskningen kring gynekologisk cancer redan från år 2003. Från och med hösten 2020 utvidgades insamlingen för att stöda cancerforskningen mer generellt. Bröstcancerforskningen är fortfarande det huvudsakliga målet. Som tema i år 2021 är också tarmcancer.

Österbottens Cancerförening har alltid hört till frontskaran av cancerföreningar som har sålt Rosa band i Finland.

  • Under toppåren före corona sålde vi rejält över 10.000 band, berättar verksamhetsledare och kampanjchef Markku Suoranta. Även i år ska vi sälja uppemot 10.000 band, lovar Suoranta. Corona har utan tvivel påverkat försäljningsmängderna och -möjligheterna.

Utöver bandförsäljningen utmanar vi i år också österbottningarna att tryggt samlas och motionera i välmåendevandringarnas tecken.

Med vandringsevenemanget vill vi föra fram hälsofrämjandets perspektiv, motion rekommenderas såväl för förebyggandet av cancer som ur behandlingens perspektiv. Regelbunden motion minskar cancerrisken, och enligt forskning går minst en tredjedel av de vanligaste cancersorterna att förebygga med tillräcklig motion, nyttig kost och viktkontroll. All motion, även korta stunder, förbättrar hälsan. Motion minskar bevisligen också cancerbehandlingars biverkningar, tröttheten och viktuppgången som förknippas med behandlingarna minskas och den fysiska formen och livskvaliteten ökar. Desto tidigare den insjuknade börjar röra på sig redan under behandlingarna, desto bättre kommer rehabiliteringen igång.

  • I Rosa Bandet vandringsevenemanget kommer det även fram hur viktigt samvaro och att göra saker tillsammans är för att främja välmåendet, också möjligheten till kamratstöd finns då andra personer som insjuknat i cancer, personer som har återhämtat sig från cancer och deras närstående är med och promenerar; berättar Cancerföreningens koordinator för rådgivnings- och stödtjänster, sjukskötare Jenni Paloniemi.

I år beslöt vi oss för att utmana alla lokalavdelningar och – klubbar på Österbottens Cancerförenings område att komma med. Rosa Bandet -välmåendevandringar anordnas i år 23.9 åtminstone i Vasa, Jakobstad, Karleby, Korsholm, Ähtäri, Närpes och Vörå samt 27.9 ordnas en Rosa Bandet välmåendepromenad i Seinäjoki. Mera information om dessa hittar du på Österbottens Cancerförenings webbsidor och some-kanaler.

Själva banden kan du köpa på våra och våra avdelningars evenemang. De säljs också av K- och S-butiker samt av Lindex affärer, men genom att köpa banden av den lokala Cancerföreningen stöder du lokal verksamhet och lokala tjänster för cancerpatienter.

Mera information:
Verksamhetsledare Markku Suoranta, tel. 0500 560 151, markku.suoranta@botniacancer.fi