Gå direkt till innehållet

Magdalena Nyvall-Malm från Vasa Centralsjukhus palliativa poliklinik är årets cancerskötare!

Magdalena Nyvall-Malm som jobbar som klinisk specialsjukskötare vid Vasa Centralsjukhus palliativa poliklinik har valts till årets cancerskötare. Fotograf: Mikael Nybacka

Cancerstiftelsen har till år 2021 cancerläkare valt specialläkare inom cancersjukdomar Jarkko Ahvonen från Tammerfors universitetssjukhus Cancercentrum.  

Vi på Österbottens Cancerförening är särskilt glada över att det till årets cancerskötare har valts just vår samarbetspartner, Magdalena Nyvall-Malm från Vasa Centralsjukhus palliativa poliklinik. De båda belönade tackas för ett mångsidigt kunnande samt sitt empatiska sätt att vårda och bemöta patienterna.

”Cancerbehandlingens framgång är beroende av yrkeskunskapen hos läkare och skötare som tar hand om patienten. Det är inte enbart frågan om huruvida läkarens och skötarens kunskaper är tidsenliga, det är också frågan om hur läkaren och skötaren har sina hjärtan med i bemötandet av patienten. Patienten känner genast av om hen respekteras som person. Cancerstiftelsen vill ge erkännande åt yrkesmänniskor inom hälsovården som med sig själva som föredöme och genom sitt arbete har strävat till att förbättra kvaliteten på cancervården. Hur arbetstagare bemöter patienten är avgörande för vårdens kvalitet. ” berättar generalsekreterare Sakari Karjalainen från Cancerstiftelsen.

Högklassig yrkeskunskap förenas med förmågan att bemöta cancerpatienterna hos årets cancerskötare

Magdalena Nyvall-Malm, som valts till årets cancerskötare, jobbar i Vasa Centralsjukhus som klinisk specialsjukskötare på palliativa polikliniken. Hon blev sjukskötare 2002, jobbade länge på onkologins bäddavdelning, flyttade till strålbehandlingsavdelningen år 2015 och blir snart enhetens biträdande avdelningsskötare. Vid sidan av arbetet studerade hon till klinisk specialsjukskötare och avlade högre YH år 2017. År 2019 grundades den palliativa polikliniken som en del av den onkologiska polikliniken där Nyvall-Malm utnämndes till klinisk specialsjukskötare.

I avdelningsarbetet har Nyvall-Malm bemött många patienter i cancerns slutskede och arbetat med dem yrkeskunnigt och helhjärtat. Arbetserfarenheten på strålbehandlingen gav perspektiv åt heltäckande vård av cancerpatienter och patienter i palliativ vård.

”Nyvall-Malm har startat den palliativa poliklinikens verksamhet i Vasa centralsjukhus tillsammans med den palliativa läkaren. Hon har från första början haft en klar uppfattning om hurdan patientens vård borde vara och hennes arbete har varit banbrytande i Vasa sjukvårdsdistrikt. Hon har skapat klarhet i den palliativa vårdens processer. Hon har dessutom vid sidan av arbetet utbildat sig mera genom att avlägga specialiseringsstudier till palliativ sjukskötare år 2021”, berättar kollegorna.

Magdalena Nyvall-Malm är hängiven till sitt arbete. Hon har som palliativ sjukskötare skapat ett nätverk som samlar alla cancerskötare i sjukvårdsdistriktet som stöder och vårdar palliativa patienter i hemmet. Hon håller dessutom egen palliativ mottagning och bemöter patienter, med vilka det har gjorts beslut att övergå till palliativ vård. Hon finns till som stöd för personalen på onkologiska polikliniken, avdelningen och strålbehandlingen. Arbetsgemenskapen beskriver henne som en hjärtlig, lugn och tålmodig yrkesmänniska som det är lätt att närma sig, som alltid är redo att hjälpa såväl patienter, närstående som kollegor.

Österbottens Cancerförening gratulerar varmt årets cancerskötare Magdalena Nyvall-Malm.