Gå direkt till innehållet

Ledig befattning: Palliativ sjukskötare

Österbottens Cancerförening är en patientorganisation som verkar i alla tre österbottniska landskap. Vår målsättning är att kunna garantera österbottningarna en god livskvalitet utan cancer och trots cancer. Mer information om vår verksamhet hittar du på adressen www.botniacancer.fi.

Eftersom den nuvarande sjukskötaren går i pension, lediganslår vi en tjänst som

Palliativ sjukskötare

till området för vår samarbetspartner Kust-Österbottens samkommun (Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö, Kristinestad).

Sjukskötarens uppgift är att bemöta obotligt sjuka och deras närstående, samt hjälpa och stöda i deras svåra situation. Sjukskötaren arbetar i nära samarbete med den offentliga social- och hälsovården.

Vi förutsätter sjukskötar- eller hälsovårdarbehörighet. Som fördel räknas erfarenhet av palliativ vård eller motsvarande utbildning. Arbetet förutsätter att man behärskar de båda inhemska språken.

Vi förväntar oss:

  • Förmåga att planera och organisera det egna och samarbetsnätverkets arbete.
  • Förmåga och mod till självständigt arbetsutövande i en krävande arbetsmiljö i samarbete med olika aktörer.

Vi erbjuder:

  • Flexibla arbetstider och ett självständigt arbete
  • Intressant arbetsmiljö inom tredje sektorn, i samarbete med den offenliga social- och hälsovården
  • Introduktionsperiod tillsammans med den nuvarande sjukskötaren

 

Tilläggsinformation om tjänsten hittas på föreningens hemsida www.botniacancer.fi. Förfrågningar Berit Honga tel. 010 843 6014 och Markku Suoranta tel. 010 843 6005.

Fritt formulerade ansökningar med löneanspråk skickas senast 19.6 till markku.suoranta@botniacancer.fi.

Tjänsten tillsätts enligt avtal, men senast fr.o.m. 1.10.2017.