Gå direkt till innehållet

Låt oss göra föreningsverksamhet för barn och unga nikotinfri

Lokala idrottsföreningar gör ett ovärderligt arbete som hälsofrämjare för barn och unga. Utöver  motion tas allmänn välfärd alltmer i beaktande i föreningarna. Det vore viktigt för idrottsföreningar och kommuner att förbinda sig till att vara nikotinfria.

Marknaden för nikotinprodukter har förändrats. Samtidigt som synligheten för tobaksvaror har begränsats har nya produkter kommit för att locka även barn och unga. Vapes, det vill säga elektroniska cigaretter och nikotinpåsar, har kommit in på marknaden, som båda har smaksatts med olika smaker som lockar unga människor. Nikotinkoncentrationerna i båda kan vara många gånger högre än i tidigare tobaksprodukter.

Många klubbar saknar spelregler för användning av berusningsmedel och nikotinprodukter. Om användningen av nikotinprodukter är ett acceptabelt sätt för vuxna att slappna av, påverkar det ungdomars attityder och vanor. Föräldrar och tränare som snusar vid sidan av planen fungerar sm förebild. föreningens gemensamma spelregler ska gälla inte bara barn och unga, utan även alla vuxna som deltar i föreningens verksamhet.

Idrottsföreningar spelar en nyckelroll i nikotinfritt arbete. Föreningarna kan med sitt exempel minska antalet försök med nya nikotinprodukter. Kommuner och välfärdsregioner skulle däremot kunna ta hänsyn till nikotinfrihet i sina biståndskriterier. Det har redan gjorts i ett fåtal kommuner i Finland, som till exempel Joensuu.

Cancerföreningen i Finland, Olympiska Kommittén och EHYT ry har utvecklat verksamhetsmodellen Nuuskaton urheilu (snusfri idrott). Modellen innehåller kostnadsfria verktyg för föreningsverksamma och tränare för att främja nikotinfri verksamhet.

Det finns redan föreningar i Finland, som Josba och Juniori Kups, som visat ett bra exempel på viljan att främja nikotinfri verksamhet för ungdomar. Föreningarna har skapat spelreglerna för användning av nikotinprodukter och nackdelarna med användning av nikotinprodukter diskuteras öppet. Modellen har upplevts som enkel och har stor inverkan.

Det är viktigt att vi tillsammans bygger en miljö för barn och unga, där det är enkelt och naturligt att göra val som stödjer hälsan. Även små åtgärder för att stödja nikotinfrihet är viktiga. Vid behov ger de undertecknande föreningarna stöd till idrottsföreningar för att främja nikotinfri verksamhet.

Lea Vinkanharju, Sjukskötare högre YH, Österbottens Cancerförening

Jesse Keskinen, Expert, Ehyt Västra Finland

Sonja Nyback, verksamhetsledare, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik r.f.