Siirry suoraan sisältöön

Tehdään lasten ja nuorten seuratoiminnasta nikotiinitonta

Paikalliset urheiluseurat tekevät korvaamatonta työtä lasten ja nuorten terveyden edistäjinä. Liikunnallisen elämäntavan lisäksi seuroissa huomioidaan yhä enemmän kokonaisvaltainen hyvinvointi. Olisikin tärkeää, että urheiluseurat ja kunnat sitoutuisivat nikotiinittomuuteen.

Nikotiinituotteiden markkinat ovat muuttuneet. Samalla, kun tupakkatuotteiden näkyvyyttä on rajoitettu, niin uudet tuotteet ovat tulleet houkuttelemaan myös lapsia ja nuoria. Markkinoille ovat tulleet vapet eli sähkötupakat ja nikotiinipussit, joita molempia on maustettu erilaisilla nuoria houkuttelevilla mauilla. Molempien nikotiinipitoisuudet voivat olla moninkertaiset aikaisempiin tupakkatuotteisiin verrattuna.

Monilta seuroilta puuttuvat päihteiden ja nikotiinituotteiden käytön pelisäännöt. Jos nikotiinituotteiden käyttö on aikuisilla hyväksyttävä tapa rentoutua, se vaikuttaa nuorten asenteisiin ja tottumuksiin. Kentän laidalla nuuskaavat vanhemmat ja valmentajat toimivat esimerkkinä. Seuran yhteisten pelisääntöjen tuleekin koskea lapsien ja nuorten lisäksi myös kaikkia aikuisia, jotka osallistuvat seuran toimintaan.

Urheiluseurat ovat avainpaikalla nikotiinittomuustyössä. Seurat voivat esimerkillään vähentää uusien nikotiinituotteiden kokeilua. Kunnat ja hyvinvointialueet taas voisivat huomioida nikotiinittomuuden avustuskriteereissään. Näin on toiminut jo muutamat kunnat Suomessa, kuten Joensuu.

Suomen Syöpäyhdistys, Olympiakomitea ja EHYT ry ovat kehittäneet Nuuskaton urheilu -toimintamallin. Malli sisältää maksuttomia työkaluja seuratoimijoille ja valmentajille nikotiinittomuuden edistämiseksi.

Suomessa on jo seuroja, kuten Josba ja Juniori Kups, jotka ovat näyttäneet hyvää esimerkkiä halusta edistää nuorten nikotiinittomuutta. Seurat ovat luoneet pelisäännöt nikotiinituotteiden käytölle ja haitoista puhutaan avoimesti. Malli on koettu helppona ja vaikuttavana.

On tärkeää, että rakennamme yhdessä lapsille ja nuorille ympäristön, jossa on helppoa ja luontevaa tehdä terveyttä tukevia valintoja. Jo pienillä nikotiinittomuutta tukevilla toimilla on merkitystä.  Allekirjoittaneet yhdistykset antavat tarvittaessa tukea urheiluseuroille nikotiinittomuuden edistämisessä.

Lea Vinkanharju, Terveydenhoitaja YAMK, Pohjanmaan Syöpäyhdistys

Jesse Keskinen, Asiantuntija, Ehyt Länsi-Suomi

Sonja Nyback, toiminnanjohtaja, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik r.f.