Gå direkt till innehållet

Kom med i Österbottens Cancerförenings kurser och grupper!

Österbottens Cancerförening vill stöda ett gott liv oberoende av cancer för insjuknade och deras närstående. Ett sätt att göra detta är genom att erbjuda olika kurser och grupper, vars mål är att stöda välmående och orkande hos de som insjuknat och deras närstående. Vi är även verksamma som samarbetspartner till FPA:s rehabiliteringskurser som anordnas vid Härmä Rehab.

Cancer och cancerbehandlingar orsakar förändringar och symptom i kroppen, dessa påverkar individens upplevda funktionsförmåga och kan störa vardagen. Utöver fysiska symptom påverkar cancern också det psykiska välmåendet, sociala relationer och den generella livskvaliteten. Vi har var och en våra egna sätt att bemöta och klara oss genom livets svårigheter, däribland att insjukna i cancer. Det är bra att vara medveten om att insjuknande i cancer, tillfrisknande samt att anpassa sig till livsförändringarna cancern orsakar kan kräva mycket tid och krafter. Ibland kan man finna sig i en situation där samtalsstödet cancerföreningens yrkesutövare erbjuder kan vara till hjälp.

Det finns många sätt att främja ditt eget välmående och orkande. Du kan motionera och vara i naturen, eller delta i samtalsgrupper där du får kamratstöd av andra som befinner sig i en liknande situation som du. Du kan också delta i cancerföreningens kurser ensam eller tillsammans med en närstående.

Genom att kontakta våra rådgivningsskötare får du mera information om Österbottens Cancerförenings kurser och grupper, Cancerorganisationernas kurser samt FPA:s rehabiliteringskurser. Vi kan tillsammans fundera på vilka alternativ skulle passa dig bäst. Främja ditt orkande och välmående stödd av Österbottens Cancerförening!

 

Kommande kurser:

Österbottens Cancerförenings kurser

>Österbottens Cancerföreningens samtalsgrupper

FPA-kurser