Gå direkt till innehållet

Jenni Paloniemi ny sakkunnig inom hälsofrämjande

Jag inledde mitt vikariat som sakkunnig inom hälsofrämjande på Österbottens Cancerförening 18.11.2019. Mitt verksamhetsområde är Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Jag arbetar mer frågor kring hälsofrämjande tillsammans med sjukhus, skolor, läroinrättningar, företag och övriga organisationer.

Under min första vecka fick jag sätta mig in i arbetet under ledning av Lea Vinkanharju, sakkunnig inom hälsofrämjande. Den andra veckan inleddes med rådgivningsskötarnas utbildningsdag i Helsingfors, där jag fick lära känna kollegor från olika håll i Finland. På det här viset fick jag en bra start i arbetet.

Jag är utbildad sjukskötare, och med tiden har jag kompletterat mina studier på högre yrkeshögskolenivå, magisterexamen i förvaltningsvetenskaper och yrkeslärarkompetens. Under största delen av min karriär har jag jobbat på Vasa centralsjukhus som sjukskötare, biträdande avdelningsskötare, och som avdelningsskötare på olika enheter. Längst, eller 11 år, har jag arbetat med cancervård på onkologiska avdelningen och onkologiska polikliniken. Arbetet som sakkunnig inom hälsofrämjande ger mig möjlighet att jobba med förebyggande cancerarbete ur en annan synvinkel.

Jag bor med min man och två döttrar i Vasa. På fritiden läser jag mycket och tycker om att gå på promenader i gott sällskap.