Gå direkt till innehållet

”Jag är närvarande i cancerpatientens liv för en kort stund” – Margitas långa karriär når vägs ände

Den långvariga ansvariga skötaren på Österbottens Cancerförening, Margita Strandberg-Heinonen, går i pension. Margita påbörjade sin tjänst hos oss våren 2009 och har under sin karriär träffat säkert tusentals personer som insjuknat i cancer och deras närstående. Vi tackar Margita för hennes långa karriär i vår Cancerförening och önskar henne aktiva pensionsdagar.

 

Här är ett förträffligt personporträtt av Margita, artikeln är ursprungligen publicerad i Cancer-tidningen 01/2021.

 

”Jag är närvarande i cancerpatientens liv för en kort stund”

Margita Strandberg-Heinonen är den ansvariga skötaren på Österbottens Cancerförening i Vasa.

Hur hamnade du på Österbottens Cancerförening?

Jag hade varit avdelningsskötare både på centralsjukhuset och på hälsocentralen och tänkte ansöka om alterneringsledighet efter min långa karriär. Kuratorn på Österbottens Cancerförening fick höra detta och bad mig söka arbete hos cancerföreningen. Erbjudandet lät lockande och jag gick med i föreningsarbetet. Jag hade arbetat med gynekologiska cancerpatienter och upplevde att jag har något ge åt personer som insjuknat i cancer och deras närstående.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag har tid åt kunderna. Jag stöder, lyssnar och ger information om sjukdomen och vården. Jag är närvarande i deras svåra situation. Att hitta nya lösningar kan underlätta att leva ett gott liv – oberoende av cancer eller med cancer. Jag är närvarande i deras liv för en kort tid. Jag är också med och utvecklar nya kurser och lösningar åt patienter, som passar just dem och deras närstående.

Vad ger ditt arbete dig?

Mitt arbete har gett mig möjligheten att växa som människa, eftersom alla bemötanden har påverkat mina uppfattningar och värderingar.

Varifrån får du ork och krafter för ditt arbete?

Jag får krafter av att se att kunden och dennes närstående hittar krafter och tilltro för att fortsätta framåt i livet. Stämningen på arbetsplatsen och Cancerorganisationerna är trygg och uppmuntrande. De högklassiga skolningsdagarna som Cancerorganisationerna ordnar ger oss information och möjligheten att agera för kundernas bästa. Den egna familjen och ett balanserat parförhållande ger krafter och stöd. Villaliv är en viktig del av min fritid. Jag har inte upplevt att mitt arbete är tungt. Tvärtemot upplever jag att kunderna ger mig så mycket mera än vad jag ger dem.

 

Vad vill du säga åt Cancer-tidningens läsare?

Du som har fått en allvarlig diagnos, ta modigt kontakt med din lokala cancerförening. Där betjänar en sakkunnig sjukskötare dig, en människa som lyssnar, ger information och som lotsar dig vidare genom hela vårdstigen. Sjukskötarna på cancerföreningen vet vad cancerpatienter och deras närmsta behöver och kan erbjuda information och stöd vid exakt rätt tidpunkt.