Gå direkt till innehållet

“I den svåra livssituationen hjälpte terapeutens ord och yrkeskunnighet en märkbart framåt. Stor nytta” – Cancerföreningens krishjälp har betydelse

 

Johanna Perttilä från Dialogis Oy, som i åratal fungerat som Österbottens Cancerförenings företagspartner, blir till våren färdig familjepsykoterapeut. Hon har gjort sitt examensarbete om effektiviteten av cancerföreningens arbete med par- och familjepsykoterapi. Johanna har varit verksam som psykoterapeut i redan åtta år i Södra Österbottens område och erbjudit kort psykoterapi åt personer som insjuknat i cancer och deras närstående. Tanken om att gå den 4-åriga utbildningen till par- och familjepsykoterapeut som tillägg till individpsykoterapeut växte fram just genom cancerföreningens tjänster. Cancer berör alltid hela familjen och den närmsta kretsen. Även andra än den som insjuknat kan vara i behov av samtalshjälp, exempelvis maken/makan, barnen, föräldrarna eller syskonen.

 

-Mina egna erfarenheter av att vara serviceproducent för Österbottens Cancerförening har redan från början på många sätt varit betydelsefulla. Kunderna har upplevt sig ha konkret nytta av kort psykoterapi på sin egna cancerstig. I det här examensarbetet närmades effektiviteten genom sex teman: bemötande, nytta, tillgänglighet, betydelsefullhet, dialog mellan familjemedlemmar samt rekommendation. Enkäter länkades åt par och familjer som fått cancerföreningens psykoterapitjänster både i Södra Österbottens och Österbottens område. 22 svar samlades. Psykoterapitjänster har producerats av Österbottens cancerförenings psykoterpeut Ulla Korpinen och företagspartnern Johanna Perttilä.

Psykoterapeuten Johanna Perttilä hjälper cancerpatienter och deras anhöriga i en svår situation.

 

“Också min fru och hennes upplevelser blev hörda. Cancer är en gemensam sjukdom hos par, oberoende av vem som insjuknar.”

 

Examensarbetet bekräftar nödvändigheten och betydelsen av psykoterapitjänsterna som erbjuds av Österbottens cancerförening åt kunder och deras familjemedlemmar. Samarbete och dialog mellan olika parter resulterar mänskligt i hållbara resultat. En öppen dialogmodell behövs allt starkare också mellan olika tjänsteproducenter, i samarbetet mellan offentliga aktörer, företag och tredje sektorns aktörer. Psykoterapitjänsterna som erbjuds av Österbottens cancerförening i företagssamarbete är ett föregångsexempel, som stöder social- och hälsovårdens verksamhet med kunden som utgångspunkt. Med låg tröskel.

 

“Det finns någon som vet vilka tankar som kretsar hos personer som insjuknat i cancer / deras närstående. Då måste man inte börja förklara vad allt cancern har fört med sig.”

 

Mera information

Johanna Perttilä, Dialogis Oy

Markku Suoranta, Österbottens Cancerförening rf, tel. 0500 560 151