Siirry suoraan sisältöön

”Vaikeassa elämäntilanteessa terapeutin sanat ja ammattitaito auttoi merkittävästi eteenpäin. Suuri hyöty.” – Syöpäyhdistyksen kriisiapu vaikuttaa

Pohjanmaan syöpäyhdistyksen yrittäjäkumppanina vuosia toiminut Dialogis Oy:n Johanna Perttilä valmistuu keväällä pari- ja perhepsykoterapeutiksi. Johanna on toiminut Pohjanmaan Syöpäyhdistyksellä Etelä-Pohjanmaan alueen psykoterapeuttina kahdeksan vuoden ajan tarjoten lyhytpsykoterapiaa syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen. Ajatus lähteä opiskelemaan yksilöpsykoterapiatutkinnon lisäksi nelivuotinen pari- ja perhepsykoterapiatutkinto nousi juuri syöpäyhdistyksen palveluiden kautta. Syöpä koskettaa aina koko perhettä ja lähipiiriä ja keskusteluavun tarpeessa voi olla sairastavan lisäksi myös puoliso, lapset, vanhemmat tai sisarukset.

Johanna Perttilä toimii psykoterapeuttina auttaen vaikeassa tilanteissa olevia syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään

 

– Omat kokemukset Pohjanmaan syöpäyhdistyksen palveluntuottajana ovat alusta alkaen olleet monin tavoin vaikuttavia. Asiakkaat ovat kokeneet saavansa konkreettista hyötyä omalla syöpäpolullaan lyhytpsykoterapiatyöskentelyn kautta. Tässä opinnäytetyössä vaikuttavuutta lähestyttiin kuudesta teemasta käsin: kohtaaminen, hyödyllisyys, saavutettavuus, merkitys, keskustelu perheenjäsenten välillä ja suositus. Kyselylomakkeita linkitettiin sekä Etelä-Pohjanmaan että Pohjanmaan alueella syöpäyhdistyksen psykoterapiapalveluita saaneille pariskunnille ja perheenjäsenille. Vastauksia kertyi 22 kappaletta. Psykoterapiapalveluita ovat olleet tuottamassa Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen psykoterapeutti Ulla Korpinen ja yrittäjäkumppani Johanna Perttilä.

 

”Myös vaimoni ja hänen tuntemuksensa tulivat kuulluksi. Syöpä on aviopuolisoiden yhteinen sairaus riippumatta siitä kumpi sairastaa.”

 

Tämä opinnäytetyö vahvistaa Pohjanmaan syöpäyhdistyksen tarjoamien psykoterapiapalveluiden tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta asiakkaille ja heidän perheenjäsenilleen. Yhteistyö ja dialogi eri toimijoiden kesken tuottaa inhimillisesti kestäviä tuloksia. Avoimen dialogin mallia tarvitaan entistä vahvemmin myös erilaisten palveluntuottajien kesken, julkisten toimijoiden, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyössä. Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen tarjoamat psykoterapiapalvelut yrittäjäyhteistyössä on edelläkävijäesimerkki, joka tukee julkisen terveyden- ja sosiaalihuollonkin toimintaa asiakaslähtöisesti. Matalalla kynnyksellä.

 

”On joku, joka tietää syöpää sairastavien / läheisten ajatuksista. Silloin ei tarvitse alkaa selittelemään, mitä kaikkea syöpä on tuonut tullessaan.”

 

 

Lisätietoja:

Johanna Perttilä, Dialogis Oy

Markku Suoranta, Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja