Gå direkt till innehållet

HPV-vaccinet ger skydd mot cancer som orsakas av papillomvirus

Sprutor med HPV-vaccin

Papillomvirusen är vanliga och utan vaccin får nästan alla av oss smittan redan i ungdomen. En infektion orsakad av papillomvirus ger oftast inga symtom och är övergående, men var tionde får en utdragen infektion som kan orsaka förstadier till cancer. En del av dessa förstadier utvecklas till egentlig cancer.

Det finns ungefär 100 papillomvirus varav två virustyper medför den största risken för cancer (virustyperna 16 och 18). Dessa papillomvirustyper kan i synnerhet förorsaka livmoderhalscancer men de kan också förorsaka vissa cancertyper i yttre könsorgan, slida, penis, analöppning, huvud och hals. Därför skyddar vaccinet i synnerhet mot dessa virus.

Cellförändringar som har utvecklats till förstadier till allvarlig cancer eller cancer tas bort kirurgiskt. De men och risker som dessa ingrepp medför varierar beroende på vilken kroppsdel det är fråga om. Operationer i huvud- och halsregionen kan till exempel ge men på sväljning, tal och utseende. Kirurgiska ingrepp i livmodern och livmoderhalsen kan orsaka barnlöshet eller för tidig förlossning.

HPV-vaccinet måste tas när man är tillräckligt ung och ännu inte har smittats. Vaccinet gör att kroppen bekämpar papillomvirus och är effektivast om det ges när man är ung. Då kan kroppen bäst skapa antikroppar och man har sannolikt ännu inte fått smittan. Om vaccinet ges i tid skyddar det mot infektion. HPV-vaccinet är det säkraste sättet att skydda sig mot cancer orsakad av papillomviruset.

I Finland har vaccinet ingått i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor sedan 2013. Pojkar får HPV-vaccinet från och med hösten 2020. Vaccinet erbjuds avgiftsfritt till alla elever i årskurs 5. och 6. inom skolhälsovården.

Mera information hittar du: https://hpv-rokote.fi ; THL HPV vaccin

 Cancerorganisationerna: Utan cancer