Gå direkt till innehållet

Hösten på Österbottens Cancerförening blir livlig!

Sommaren är här igen och vi får förhoppningsvis njuta av värmen och naturen. Vad gäller verksamheten är tankarna ändå redan i vad som komma skall. Vi inväntar en livlig höst, hoppfulla om att kunna få träffa er ansikte mot ansikte.

Verksamheten drar i gång med full fart redan i augusti. Här är några exempel på verksamhet som är riktad mot personer som insjuknat i cancer och deras närstående:

19.8 börjar en tvåspråkig bildkonstterapigrupp i Vasa. Det finns endast ett fåtal platser kvar i gruppen, så anmäl dig snabbt om du vill med i gruppen.

På hösten börjar även anpassningsträningskurser vid Härmä Rehab. 23.8 börjar en parkurs för personer med cancer, kursen är riktad åt personer under 68 år, man kan också delta i kursen ensam. 13.9 börjar en parkurs för personer med prostatacancer.

31.8 börjar parkursen Livet här och nu i Vasa, motsvarande kurs börjar i Jakobstad 6.9. Kursen är riktad till nyligen diagnostiserade cancerpatienter och deras närstående. I kursen ligger fokus på att hitta kraftresurserna i parförhållandet då en cancersjukdom förändrar livet. Även kamratstöd är en viktig del av kursen.

På hösten startar nya samtalsgrupper och en temakväll om livet efter cancerbehandlingar planeras. Dessutom kommer olika evenemang anordnas i Rosa Bandet -kampanjens tecken och mycket annat.

Mera information om alla grupper och kurser hittar du på händelsekalendern på vår webbsida, eller från våra rådgivningsskötare. Anmäl dig modigt med, du är varmt välkommen!