Gå direkt till innehållet

Fotofinder Now! -projektet framskrider fint!

– ännu tillkommer en fin välgörenhetskonsert i Korsholms kyrka 16.10

Österbottens cancerförening, LokalTapiola Österbotten och Medicinska stiftelsen i Vasa donerar 70 000 euro till Österbottens välfärdsområde för anskaffning av en Fotofinder-apparat. Fotofinder används för undersökning av hudförändringar och den kan avläsa patientens alla födelsemärken på tre minuter.

– Det här är ett mycket viktigt verktyg för oss. Antalet hudtumörer, såsom melanom, ökar hela tiden och med den här apparaten kan vi diagnosticera hudcancer ännu effektivare. Vi har för tillfället över 50 patienter som ska undersökas med Fotofinder inom Österbottens välfärdsområde, säger överläkare Johanna Hagman på hudpolikliniken i Österbottens välfärdsområde.

Födelsemärken mäts på nytt i samband med ett kontrollbesök, varefter Fotofindern upptäcker även de minsta förändringar som skett i de tidigare avlästa födelsemärkena. Apparaten effektiverar både diagnosticeringen och behandlingen av hudsjukdomar.

– När vi hörde om hudpoliklinikens behov av modernare utrustning ville vi bidra på något sätt. Vi är mycket glada över att vi tillsammans med andra lokala aktörer kunde lösa finansieringen av en Fotofinder så här snabbt. Som ett lokalt, ömsesidigt bolag vill vi stöda sådan verksamhet som är viktig för alla österbottningar. Tillgången till adekvat och snabb vård är en sådan sak, säger direktör Joel Sunabacka på LokalTapiola Österbotten.

– Tack till LokalTapiola Österbotten, Österbottens cancerförening, Medicinska stiftelsen i Vasa för donationen som kommer att få en stor betydelse för invånarna i vår region, säger Marina Kinnunen, direktör för Österbottens välfärdsområde.

Anskaffning av fotofinder kommer att lyckas, vi lovade en donation tillsammans med Lokaltapiola och Medicinska stiftelsen i Vasa.

 

Att stödja Fotofinder-anskaffningen är en självklarhet även för Österbottens cancerförening. Modern och korrekt cancervård som finns nära österbottningarna är ur cancerföreningens synvinkel väldigt centralt.

– Vårt eget gäng, d.v.s. de österbottniska cancerklubbarna, har tagit fina initiativ och även företag och privatpersoner har engagerat sig. De återstående medel som behövs för anskaffningen kommer vi säkerligen kunna samla in. Det kommer exempelvis att ordnas en stor välgörenhetskonsert i Korsholms kyrka söndagen den 16.10, varifrån de insamlade medlen styrs till anskaffningen, säger föreningens verksamhetsledare Markku Suoranta.

– Fotofinder-apparater finns redan i Seinäjoki och Karleby, men har hittills inte rymts med i Österbottens välfärdsområdes budget. Eftersom vården kan påbörjas tidigare och vårdresultaten förbättras med hjälp av apparaten har Medicinska stiftelsen i Vasa tillsammans med Österbottens Cancerförening och LokalTapiola Österbotten engagerat sig i anskaffningen av den, säger medicinalråd Gustav Granroth på Medicinska stiftelsen i Vasa.

Text: Anna-Lena Nyfors-Norrgård