Gå direkt till innehållet

Examensarbete: Daghemspersonals kunnande kring barns solskydd

Sjukvårdarstuderandena Johanna Aro-Koivsto och Soili Pitkämäki från Seinäjokis Yrkeshögskola fick färdigt sitt examensarbete i slutet av förra året. Examensarbetet behandlade daghemspersonals kunnande kring barns solskydd. Solkskyddsärenden är åter aktuella då sommaren närmar sig.

Johanna och Soili skickade enkäten till alla kommunala daghem i södra Österbotten, och fick en fin respons på 67 svar. Enligt examensarbetet upplever en stor del av personerna om jobbar i södra Österbottens daghem att de har bra eller ganska bra kunnande i att skydda barn från solen. Till och med 75% av respondenterna berättade att de i deras daghem fäster uppmärksamhet vid solskenet, och att de begränsar utomhusvistelse då solen bränner som mest. I arbetet konstaterar Johanna och Soili följande:

 

”Daghemspersonalen har kunnande och information om barns solskydd. Det finns ändå ett behov av pedagogisk intervention i ämnet. Dessutom framkom det att det finns brister i skuggplatserna på flera daghems utomhusområden. Som slutsats kan vi konstatera att solskydd är att främja hälsan och att vuxna som är ansvariga över barnen har en viktig roll i förebyggandet av hudcancer. ”   

 

Majoriteten av daghemspersonalen berättade i sina svar att de inte hade fått särskild skolning i solskydd. Här ser vi ett behov som Österbottens Cancerförening har möjligheten att svara på genom att erbjuda utbildning till daghemmen, såväl åt personalen som åt barnen. Precis som Johanna och Soili konstaterade spelar vuxna i barnens näromgivning en viktig roll i förebyggandet av hudcancer, och med utbildning kunde vi förbättra medvetenheten och kunnandet i det här ämnet.

 

Examensarbetet finns att läsas i sin helhet på nätet: https://www.theseus.fi/handle/10024/355137

Vi tackar Johanna och Soili för ett fint examensarbete, och önskar dem en god fortsättning och lycka till med karriären som sjukskötare!

Soili till vänster på ansiktsbilden, Johanna till höger.