Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö: Päiväkotien henkilökunnan osaamisesta lasten aurinkosuojautumisessa

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Johanna Aro-Koivisto ja Soili Pitkämäki saivat viime vuoden loppupuolella valmiiksi opinnäytetyönsä päiväkotien henkilökunnan osaamisesta koskien lasten aurinkosuojautumisesta. Aurinkosuojautumisasiat ovat jälleen ajankohtaisia kesää lähestyttäessä.

Johanna ja Soili lähettivät kyselyn kaikkiin kunnallisiin päiväkoteihin Etelä-Pohjanmaan alueella ja saivat hienot 67 vastausta. Opinnäytetyön tulosten perusteella iso osa Etelä-pohjalaisissa päiväkodeissa työskentelevistä henkilöistä kokee osaavansa suojata lapsia auringolta hyvin tai melko hyvin. Jopa 75% vastaajista kertoi, että heidän päiväkodissaan kiinnitetään huomiota auringonpaisteeseen ja ulkona oleskelua rajoitetaan auringon ollessa polttavimmillaan. Työssään Johanna ja Soili toteavat seuraavasti:

 

Päiväkotien henkilökunnalla on osaamista ja tietoa lasten aurinkosuojaamisessa. Kuitenkin tarvetta koulutusinterventiolle aiheesta on. Lisäksi selvisi, että monien päiväkotien piha-alueiden varjopaikoissa on puutteita. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että lasten aurinkosuojaaminen on terveyden edistämistä ja lapsista vastuussa olevat aikuiset ovat tärkeässä roolissa ihosyöpien ennaltaehkäisyssä.”

 

Suurin osa päiväkotien henkilökunnasta kertoi vastauksissaan, että he eivät olleet saaneet erillistä koulutusta aurinkosuojautumisesta. Tässä onkin nähtävissä tarve, johon Pohjanmaan Syöpäyhdistykselläkin on mahdollisuus vastata tarjoamalla koulutusta päiväkoteihin sekä henkilökunnalle että lapsille. Kuten Johanna ja Soilikin toteavat, ovat lasten lähiaikuiset tärkeässä roolissa ihosyöpien ennaltaehkäisyssä ja koulutuksella voimme lisätä tietoisuutta ja osaamista tästä aiheesta.

 

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa verkossa: https://www.theseus.fi/handle/10024/355137

Kiitämme Johannaa ja Soilia hienosta opinnäytetyöstä ja toivotamme hyvää jatkoa ja onnea sairaanhoitajan uralle!

Soili kasvokuvassa vasemmalla, Johanna oikealla.