Gå direkt till innehållet

En lakritssmakande donation åt Barncancerfamiljerna

Vasabördige konstnären Heikki Holma vill göra gott tillsammans med Kouvolan Lakritsi Oy. Den välkände sötsakstillverkaren skaffade ett verk med namnet ”Smaker och tankar från Kouvola” av Heikki, och tillsammans med Heikki ville de dra sitt strå till stacken och hjälpa barn som insjuknat i cancer genom att donera intäkterna från försäljningen åt Österbottens Cancerförening.

 

Smaker och tankar från Kouvola

 

På Österbottens Cancerförenings område (sk. gamla Vasa län) insjuknar ca. 15-25 barn årligen i cancer. Cancer är alltid hela familjens sjukdom, särskilt i familjer där ett barn insjuknar.

Cancerföreningen stöder familjer både psykosocialt och ekonomiskt. Varje familj där ett barn nyligen insjuknat får ett sk. startbidrag på 700€, men familjerna stöds också på andra sätt. De ekonomiska bidragen täcks ofta just med den här typen av donationsintäkter.

Österbottens Cancerförening rf tackar Heikki och Kouvolan Laktritsi Oy för donationen.

Mera information:

Verksamhetsledare Markku Suoranta, tfn. 050 056 0151

Konstnär Heikki Holma, tfn. 050 089 2667