Gå direkt till innehållet

Diagnostik och uppföljning av hudcancer bör uppdateras även på Vasa centralsjukhus!

 

Österbottens Cancerförenings mål är att säkra ett gott liv för alla utan cancer och trots cancer. Antalet hudcancer har ökat markant i vår region (källa: Finlands Cancerregister). Hudcancer håller på att bli en av våra vanligaste cancerformer. Vår förenings sjukskötare undersöker hundratals hudförändringar varje år och på många av dem hittas hudcancer eller deras förstadier.

Nyligen har det kommit till vår kännedom (Artikel i Vasabladet 28.8) att diagnostik och uppföljning av hudcancer i Österbottens välfärdsområdets Vasa centralsjukhus skulle ha släpat efter andra centralsjukhus i vår region. För en bättre och modernare diagnostik behövs bildapparaten Fotofinder, som alltså saknas i Vasa.

Nästan hundra personer väntar just nu på att bli granskade med bättre fotoapparater (FotoFinder) någon annanstans. Det är svårt att acceptera att det inte finns någon möjlighet att fotoapparaten skulle skaffas även till Vasa, bl.a i Seinäjoki och Karleby finns denna utrustning. Till exempel melanom är ofta en agressiv cancer, och fall måste fångas upp snabbt, så att cancern inte hinner skicka metastaser – betyder mer krävande och kostsammare vård samt en ökad belastning för patienten. Enheten kostar mindre än 100 000 € och enligt vår uppfattning kan investeringen snabbt återbetalas.

Österbottens Cancerförening är villig att göra sitt för att få diagnos och övervakning av hudcancer till en aktuell nivå. Vi tror också att beslutsfattarna i Österbottens välfärdsregion kommer att göra sitt för att detta mål skall uppnås. Nu utmanar vi även andra aktörer i området – samfund och företag att delta på talko.

 

Är du intresserad av att delta i projektet? Kontakta isåfall Markku Suoranta tel. 0500 560151 markku.suoranta@botniacancer.fi

 

Österbottens Cancerförening
Markku Suoranta
verksamhetsledare