Gå direkt till innehållet

Delta i Österbottens Cancerförenings medlemsenkät!

Tillsammans med alla Cancerorganisationer genomför vi en medlemsundersökning, som hjälper oss att utveckla verksamheten och medlemskapet i vår cancerförening och dess betydelse för vårt allas bästa. Vi hoppas att så många av våra medlemmar i Österbotten som möjligt svarar på enkäten.

Undersökningen utförs åt oss av Taloustutkimus Oy. Med hjälp av en medlemsundersökning vill vi ta reda på vår medlemsbas och medlemmarnas motivation att vara medlemmar i föreningarna. Vilka är medlemmar i våra föreningar och varför? Vi vill förstå medlemmarnas behov av medlemskap, det vill säga vad de behöver och vill ha av medlemskapet. Vad fick er att bli medlemmar och vad får er att förbli medlemmar?

 

Enkäten genomförs som en elektronisk enkät via en länk, som vi skickar vidare till medlemmarna via mejl och som finns även på våra andra kanaler.
Enkäten genomförs på både finska och svenska. Svarstiden på enkäten är till den 27 september.

 

Länk till medlemsundersökningen: tryck här

Mer information: verksamhetsledare Markku Suoranta, tel 0500 560 151, markku.suoranta@botniacancer.fi