Gå direkt till innehållet

De nya fakturorna för medlemskapsavgiften har postats!

Fakturorna för år 2022 medlemskap är i posten. Fakturan har ett nytt utseende, men summan är samma som tidigare. Vi är mycket tacksamma över att ni, våra medlemmar, vill vara med.

Vi finansierar en stor del av vår verksamhet och våra tjänster med medlemskapsavgifterna.

Även i år ordnar vi rådgivningstjänster, krishjälp, frivilligverksamhet och rehabilitering åt personer som insjuknat i cancer, deras närstående och allmänheten i vårt område. Vi stöder också hälsofrämjande arbete, palliativ vård och ger ekonomiskt stöd.

Du visste väl att du som medlem i Österbottens Cancerförening bl.a. har möjligheten att få vårddagsersättning för kostnader orsakade av vård förknippad med cancer. Som medlem kan du också ansöka om specialunderstöd för din ekonomiska situation samt få ett gratis hudgranskningsbesök årligen. Som ny medlemsförmån finns även möjligheten till avgiftsfri juridisk rådgivning.

Mera information om vår verksamhet, våra tjänster samt medlemsförmåner hittar du på våra webbsidor och sociala medier på våra kanaler @botniacancer. Du kan också beställa vår servicebroschyr från nedanstående telefonnummer eller e-postadress. Vi informerar dessutom om vår verksamhet i lokaltidningar. Våra verksamhetsställen betjänar dig i Vasa, Seinäjoki, Karleby och Jakobstad.

Vår nya faktureringsoperatör gör det möjligt för Dig att ändra din medlemskapsavgift till nätfaktura i fortsättningen, den ändringen kan göras enkelt i din nätbank.

Du kontaktar väl föreningens servicesekreterare om din adress ändrats eller om du i fortsättningen inte vill vara vår medlem. Observera att det uppbärs en tilläggsavgift på 5 euro om en påminnelsefaktura skickas.

Du når Österbottens Cancerförenings servicesekreterare på telefonnummer 050 468 7273 och på e-postadressen info@botniacancer.fi

 

Med vänliga hälsningar,

Österbottens Cancerförening rf

Aino Pihlajamäki                                                         Markku Suoranta

ordförande                                                                    verksamhetsledare