Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen och Österbottens Cancerförening bidrar till cancerforskning och behandling

Cancerstiftelsen utdelar en rekordstor summa, 6,5 miljoner euro, i stipendier till cancerforskning

Cancerstiftelsen slår sitt tidigare rekord när den utdelar 6,5 miljoner euro i stipendier till cancerforskning. Tre forskningsgrupper får var sitt treåriga storstipendium för att genomföra breda forskningsprojekt vilkas syfte är att besegra den allmännaste cancern hos män och den allmännaste cancern hos kvinnor. Därutöver deltar Cancerstiftelsen nu för första gången i ett samarbetsprojekt där Finlands Akademi och olika stiftelser tillsammans finansierar forskning om äggstockscancer. Där är Cancerstiftelsens andel en miljon euro.

–          Ur forskarens synpunkt är Cancerstiftelsens årliga stipendieprocess mycket snabb. På så sätt sätter den fart på de framsteg som man gör inom forskningen och sparar väldigt mycket arbetstid på samhällsnivå, beskriver Cancerstiftelsens generalsekreterare Sakari Karjalainen.

Till professor Anssi Auvinens forskningsgrupp beviljade Cancerstiftelsen ett storstipendium på 450 000 euro för utveckling av screening för prostatacancer: Ett randomiserat experiment för trestegsscreening för prostatacancer. Professor G. Steven Bova och hans forskningsgrupp i Tammerfors beviljades ett stipendium på 300 000 euro från Movember-fonden. Forskningsgruppen forskar i hur man molekylärt letar efter metastaser i prostatacancer med hög risk, och professor Robert Winqvist med sin arbetsgrupp i Uleåborg beviljades ett Rosa band-stipendium på 450 000 till sitt forskningsprojekt: Ärftlig benägenhet för bröstcancer: faktorer, verkningsmekanismer, sjukdomsmodeller och klinisk signifikans.

För första gången beviljade Cancerstiftelsen från sin Rosa band-fond även en finansiering på en miljon euro till TERVA-forskningsprogrammet som upprätthålls av Finlands Akademi. Cancerstiftelsens stöd riktas till akademiforskare Liisa Kauppis forskning: Variation i läkemedelsrespons mellan patienterna i cancerbehandling. I akademiforskare Liisa Kauppis konsortium forskar man i nya behandlingsmetoder för äggstockscancer.

Också medlemsföreningarna i Cancerföreningarna i Finland delade ut  stipendier. Österbottens cancerförening stöder den onkologiska enheten vid Vasa centralsjukhus med 30 000 euro.

 

Närmare information:

Generalsekreterare Sakari Karjalainen, 040 081 8910
Verksamhetsledare Markku Suoranta, 0500 560 151