Gå direkt till innehållet

Vuxna behöver mera kunskap om snus och snuskulturen

Snusanvändningen har blivit allt vanligare bland ungdomar. Unga och deras föräldrar samt andra vuxna som arbetar med ungdomar behöver information och stöd i diskussioner om snus.I hemmen borde man vara medvetna om trenden med snusandet och snusets skadliga effekter. Snus innhehåller till och med 2500 kemikalier, av vilka 28 är cancerframkallande ämnen. Nikotinet i snuset orsakar starkt beroende.

Österbottens Cancerförening arbetar för ungdomarna på sitt verksamhetsområde, för att förebygga hälsoskadorna. Vi samarbetar med till exempel olika skolor och läroanstalter. Barn och unga bör få information om snus, tobak och eltobak, samt diskutera med dem om frågor kring nikotinpreparat.

Vi håller även på att starta samarbete med idrottsföreningar på vårt område. Barn och unga har rätt till hobbymiljö utan rusningsmedel. Tyvärr är snusandet vanligt även i sport-kretsar. Vuxnas exempel är betydande. Förutom att visa gott exempel är det bra att dra tydliga linjer och överenskommelser, som följs tillsammans. Vi hoppas att idrottsföreningar blir engagerade, så att de funderar över sina spelregler om rusmedel, till exempel just snusandet.

 

Mera information om enkäten (endast på finska)