Gå direkt till innehållet

Cancerorganisationerna satsar på koordinering av svenskspråkiga tjänster och verksamhet

Den svenskspråkiga befolkningsdelen i Finland har traditionellt varit en väldigt aktiv del av Cancerorganisationernas verksamhet och också denna befolkningsdel har naturligtvis samma behov och önskemål då cancern berör. Det är inte alltid en självklarhet att Cancerorganisationernas tjänster eller verksamhet svarar på den svenskspråkiga befolkningens behov, utan olovligt många ärenden, dokument eller serviceformer finns tillgängligt enbart på finska.

Under Cancerorganisationernas strategiperiod 2016–2020 har ansvaret för koordineringen av svenskspråkig tjänsteproduktion och verksamhet fallit på Österbottens Cancerförening. I samarbete med takorganisationen, Cancerföreningen i Finland och Finlands Cancerpatienter r.f. har många ärenden åtgärdats, men mycket finns ännu att göra.

-Många dokument och patientguider, nätsidor och tjänster finns för tillfället enbart på finska, berättar Österbottens Cancerförenings verksamhetsledare Markku Suoranta, som ansvarar för verksamheten.

För att koordinera verksamheten har man nu på deltid anställt organisationssekreterare Hanna Ölander-Nilsson, vars uppgift är att ”bevaka och ombesörja” att centrala tjänster, verksamhet och dokument finns att tillgå översatta till svenska, och att de cancerföreningar som ska betjäna den svenskspråkiga befolkningsdelen har den beredskapen. Arbetet möjliggörs genom bidrag från Cancerstiftelsen.

Den svenskspråkiga befolkningen betjänas huvudsakligen av Södra Finlands, Ålands, Sydvästra Finlands och Österbottens Cancerföreningar, samt av alla patientföreningar (Colores, Sylva, Propo, Finlands Cancerpatienter, Rintasyöpäyhdistys, LE-invalidit).